"physiological saline" translation into Polish

EN

"physiological saline" in Polish

See the example sentences for the use of "physiological saline" in context.

Similar translations for "physiological saline" in Polish

physiological adjective
saline noun
saline adjective
Polish

Context sentences for "physiological saline" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour doctor will reconstitute the medicine with physiological saline before use.
Lekarz rozpuści lek w soli fizjologicznej przed użyciem.
EnglishThis can be avoided by pre-moistening surgical instruments and gloves with physiological saline solution.
Można tego uniknąć, wstępnie zwilżając narzędzia chirurgiczne i rękawiczki roztworem soli fizjologicznej.
EnglishStable for 24 hours at 2°C – 8°C after further dilution in 100 ml physiological saline or 5 % w/ v glucose solution.
Roztwór jest trwały po rozcieńczeniu w 100 ml fizjologicznego roztworu soli lub 5 % m/ v roztworu glukozy przez 24 godziny w temperaturze 2°C – 8°C.
EnglishThe Zometa solution is stable for 24 hours at 2°C – 8°C after further dilution in 100 ml physiological saline or 5 % w/ v glucose solution.
Roztwór preparatu Zometa jest trwały przez 24 godziny w temperaturze 2°C – 8°C po rozcieńczeniu w 100 ml fizjologicznego roztworu soli lub 5 % m/ v roztworu glukozy.
EnglishAt contact with physiological fluids, e. g. blood, lymph or physiological saline solution the components of the coating dissolve and partly diffuse into the wound surface.
W kontakcie z płynami fizjologicznymi, np. krwią, limfą lub roztworem soli fizjologicznej, składniki powłoki rozpuszczają się i częściowo wnikają w powierzchnię rany.
EnglishConnective tubing may be flushed with physiological saline (sodium chloride 9 mg/ ml (0.9 %)), to ensure complete administration of the contrast medium.
Elementy wykorzystane do wlewu, np. wkłucie dożylne, można przepłukać fizjologicznym roztworem soli (chlorek sodu 9 mg/ ml (0, 9 %)), aby zapewnić całkowite podanie środka kontrastowego.

Other dictionary words

English
  • physiological saline

Have a look at the English-Korean dictionary by bab.la.