"physiologically" translation into Polish

EN

"physiologically" in Polish

EN physiologically
volume_up
{adverb}

physiologically
Physiologically, melatonin secretion increases soon after the onset of darkness, peaks at 2-4 am and diminishes during the second half of the night.
Fizjologicznie wydzielanie melatoniny zwiększa się wkrótce po zapadnięciu zmroku, a jej maksymalne stężenie przypada na 2: 00 – 4: 00 godzinę rano i zmniejsza się w drugiej połowie nocy.
About 50 % of the total blood-calcium content is in the physiologically active ionised form, with approximately 5 % being complexed to citrate, phosphate or other anions.
Około 50 % wapnia znajdującego się w surowicy występuje w fizjologicznie aktywnej formie jonowej w tym około 5 % jest kompleksowane przez cytryniany, fosforany lub inne aniony.

Synonyms (English) for "physiological":

physiological

Context sentences for "physiologically" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBecause if you don't have that sameness, physiologically, you're going to be sick or you're going to die.
Bez tej jednostajności, z fizjologicznego punktu widzenia, zachorujecie lub umrzecie.