"physiology" translation into Polish

EN

"physiology" in Polish

EN physiology
volume_up
{noun}

physiology
Jest to jedynie fizjologia.

Context sentences for "physiology" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have this mountain of data, which is anatomy, physiology and behavior.
Zawiera mnóstwo informacji z anatomii, fizjologii i nauce o zachowaniu.
EnglishFor me, this is about exploring human limits, about exploring the limits of physiology, of psychology and of technology.
Mnie chodzi o odkrywanie ludzkich możliwości, Odkrywanie granic psychologicznych, i technologicznych.
EnglishIt seems that fetuses are taking cues from the intrauterine environment and tailoring their physiology accordingly.
Wydaje się, że płód odbiera sygnały ze środowiska wewnątrzmacicznego i odpowiednio dostosowuje swoją fizjologię.
EnglishDue to the differences in bone physiology in rats and humans, the clinical relevance of these findings is probably minor.
Z powodu różnic w fizjologii kości u szczurów i ludzi, znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej jest niewielkie.
EnglishDue to the differences in bone physiology in rats and humans, the clinical relevance of these findings is probably minor.
Znaczenie kliniczne tych danych jest prawdopodobnie niewielkie ze względu na różnice w fizjologii kości u ludzi i szczurów.
EnglishFor what defines humanity, perhaps biologically, is our physiology, but God defines humanity by our spirituality, by our nature.
Człowieczeństwo jest określone biologicznie poprzez naszą fizjologię, lecz to Bóg definiuje człowieczeństwo poprzez naszą duchowość, naszą naturę.
EnglishI should mention briefly here that physiology textbooks that you can read about will tell you that this is a kind of heretical thing to suggest.
Powinienem tu krótko wspomnieć, że w każdym podręczniku fizjologii można przeczytać, że taka sugestia jest czymś w rodzaju herezji.
EnglishSo you tell me the size of a mammal, I can tell you at the 90 percent level everything about it in terms of its physiology, life history, etc.
Więc wy podajecie mi wielkość ssaka, a ja powiem wam o nim wszystko z 90 dokładnością, poczynając od fizjologii, poprzez historię życia, itd.
EnglishAt first -- the first thing I did was I emailed some professors who specialized in skeletal muscle physiology, and pretty much said, "Hey, it seems like cancer doesn't really go to skeletal muscle.
Wysyłałam e-maile do specjalistów od fizjologii mięśni.
EnglishIn his book, assisted by his son, Francis -- who was the first professor of plant physiology in the world, in Cambridge -- they took into consideration every single movement for 500 pages.
W tej książce, współtworzonej przez jego syna, Francis'a, który był pierwszym profesorem fizjologi roślin, przeanalizowano każdy ruch, a wszystko zawarto w 500 stronach.