EN pick
volume_up
{noun}

1. general

pick (also: pickax, pickaxe)

2. sports: "football"

3. colloquial

pick
volume_up
kostka {f} (do gitary)
The mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.
Ustnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.

Context sentences for "pick" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou pick it up, you put the damn thing back on, and finish the goddamn race!"
Podniesiesz ją, zaczepisz to cholerstwo z powrotem... i dobiegniesz do mety!"
Englishmonitoring growth if you are a child or adolescent with Niemann-Pick type C disease
kontrolowanie wzrostu u dzieci i młodzieży z chorobą Niemanna- Picka typu C,
EnglishThe time has come to pick up the pieces and bring about intra-Somali peace.
Nadszedł czas, by ratować sytuację i doprowadzić do pokoju wewnętrznego w Somalii.
EnglishLet us hope that this is now over, and the negotiations will pick up momentum once more.
Mamy nadzieję, że ten problem już zniknął, a negocjacje ponownie nabiorą tempa.
EnglishSo let us be glad that today we have managed to pick out the key points!
Dlatego cieszmy się, że w dniu dzisiejszym udało nam się wyłonić główne problemy!
EnglishSo his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
Algorytm mówi robotowi, którą część podnieść, kiedy i gdzie ją umieścić.
EnglishSo, not to pick on BMW, ~~~ or to celebrate them, but take BMW as an example.
Nie żeby się czepiać BMW, lub je wyróżniać, ale weźmy BMW jako przykład.
EnglishFor example, why not train them to pick up garbage after stadium events?
Na przykład, dlaczego by nie nauczyć ich zbierania śmieci po imprezach na stadionie?
EnglishWe should pick up on this and take the opportunity to improve the agreement.
Musimy pójść tym tropem i skorzystać ze sposobności, by poprawić umowę.
EnglishAnd because we have no idea what to do we just pick whatever it was that was chosen for us.
A ponieważ nie mamy pojęcia co należy zrobić wybieramy to, co było wybrane za nas.
EnglishI would like to pick up on a number of points built on what the Commissioner said.
Chciałbym odnieść się do kilku punktów, które podniósł pan komisarz.
EnglishAnd so the parents, quite sensibly, said, "10 shekels to pick my kid up late?
Rodzice zdroworozsądkowo uznali: "10 szekli za spóźnienie po dziecko?
EnglishIf they follow protocol, they'll pick up the phone and say, "Hey, do you have the original?"
Jeśli będą przestrzegać protokołu, wezmą telefon i zapytają: "Czy macie oryginał?"
EnglishHowever, I would like to pick up on an idea that Mrs Pack has just mentioned.
Chciałbym jednak podjąć ideę, o której właśnie wspomniała pani Pack.
English(NL) Mr President, I should like to pick out one aspect in this debate.
(NL) Panie przewodniczący, chciałbym zaakcentować jeden aspekt tej debaty.
EnglishI said, "Ma, pick a lane!" "They give you seven lanes, they expect you to use them."
Krzyczę: "Mamo trzymaj się pasa!" "Zbudowali siedem, to trzeba je wykorzystać." I jedzie...
EnglishI would like to pick up one or two points that have come up in the debate.
Chciałbym odnieść się paru punktów, które zostały poruszone w debacie.
EnglishSo I want to pick up from there because I only had 18 minutes, frankly.
Chciałbym rozpocząć od tego miejsca ponieważ pozostało mi tylko 18 minut.
EnglishThis was -- out of all the tourist sites in New York City -- this was her number-one pick.
Spośród wszystkich miejsc do zobaczenia w Nowego Jorku, to był nasz wybór numer jeden.
Englishmonitoring of blood platelet counts if you are a patient with Niemann-Pick type C disease
kontrolowanie liczby płytek krwi w przypadku pacjentów z chorobą Niemanna- Picka typu C.