"pick up the phone" translation into Polish

EN

"pick up the phone" in Polish

See the example sentences for the use of "pick up the phone" in context.

Similar translations for "pick up the phone" in Polish

pick noun
to pick verb
to be up to verb
up adjective
up adverb
Polish
up preposition
to up verb
the article
the conjunction
Polish
phone noun
Polish
phone adjective
to phone verb

Context sentences for "pick up the phone" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf they follow protocol, they'll pick up the phone and say, "Hey, do you have the original?"
Jeśli będą przestrzegać protokołu, wezmą telefon i zapytają: "Czy macie oryginał?"
English(HU) The question, once asked by Kissinger, is often repeated - who will pick up the phone?
(HU) Często powtarzane jest pytanie, które kiedyś zadał Henry Kissinger - kto odbierze telefon?
EnglishWhen you pick up the phone, how much tremor are you having, and what is that like, and what is that trend like over a period of time?
Kiedy odbieracie telefon jak silne jest drżenie, i jak to wygląda, jak wygląda ten trend na przestrzeni czasu?
EnglishThen pick up that phone, and call Marvin.
EnglishHere in Biosphere 1, well it takes me about two minutes, because I pick up the phone and I call and say, "Hey, can you deliver the pizza?"
W Biosferze 2 pizza powstaje 4 miesiące, tutaj 2 minuty. ~~~ Wykręcam numer i mówię: "Chciałabym zamówić pizzę."
EnglishSo, having seen this, and having worried about it for eight years, the first thing I do is pick up my phone and ask our marketing and regulatory guys, call AARP, get an appointment right away.
Po ośmiu latach zmartwień i rozmowie z tą panią, poprosiłem ludzi od marketingu i przepisów, żeby zadzwonili do organizacji seniorów AARP.
EnglishI didn't pick up the phone and do what I was supposed to do, which was call my attending and run the story by him so he would have a chance to see her for himself.
Nie chwyciłem za słuchawkę i nie zrobiłem tego co powinienem, czyli nie zadzwoniłem do prowadzącego i nie opowiedziałem mu co się stało tak, by mógł sam zobaczyć pacjentkę.
EnglishAnd a lot of what they do is they pick up the phone, and it's our system whispering to them which pill they need to take, and they fake like they're having a conversation with a friend.
A wszystko co muszą zrobić to odebrać telefon, a to nasz system wyszepta im, którą tabletkę muszą wziąć, a oni czują się jakby rozmawiali z przyjacielem.
EnglishWe need a Council, a Parliament, a Union in which anyone can pick up the phone at the Council, because he or she is able to give a competent answer and a competent solution.
Potrzebujemy Rady, Parlamentu, Unii, gdzie każdy w Radzie może podnieść słuchawkę, gdyż jest w stanie udzielić kompetentnej odpowiedzi i dać profesjonalne rozwiązanie.

Other dictionary words

English
  • pick up the phone

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Greek-English dictionary.