"pick up the tab" translation into Polish

EN

"pick up the tab" in Polish

See the example sentences for the use of "pick up the tab" in context.

Similar translations for "pick up the tab" in Polish

pick noun
to pick verb
to be up to verb
up adjective
up adverb
Polish
up preposition
to up verb
the article
the conjunction
Polish
tab noun

Context sentences for "pick up the tab" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat way, the other Member States would not have to pick up the tab.
Wówczas rachunku nie musiałyby płacić pozostałe państwa członkowskie.
EnglishHow much longer will fraud continue to be tolerated and for how much longer will the citizens have to pick up the tab?
Jak długo jeszcze będziemy tolerować nadużycia finansowe i jak długo jeszcze obywatele będą musieli za to płacić?
EnglishBig business wants cheap labour and joins forces with the multi-cultural Left, with society left to pick up the tab.
Duże przedsiębiorstwa chcą taniej siły roboczej i łączą siły z wielokulturową lewicą, a koszty pokryje społeczeństwo.
EnglishNo, once again it is the taxpayers who are to pick up the tab and dig deep in their pockets to pay for the profiteering of the banks.
Nie, raz jeszcze to podatnicy mają zapłacić rachunek i sięgnąć głęboko do kieszeni, by zapłacić za spekulacje banków.
EnglishIn my view, Mr Yushchenko is the only person to pick up the tab for the failings of all the leaders of the Ukrainian parties or blocks.
Moim zdaniem prezydent Juszczenko jest jedyną osobą spośród liderów ukraińskich partii i bloków wyborczych, która zapłaci za dotychczasowe niepowodzenia.
English- to ask ordinary taxpayers of any country to pick up the tab for failed politicians and failed banks.
To jest niemoralne - niemoralne! - zwracać się do zwykłych podatników z jakiegokolwiek innego kraju, żeby spłacali rachunki nieudolnych polityków i upadłych banków.

Other dictionary words

English
  • pick up the tab

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.