"pick you" translation into Polish

EN

"pick you" in Polish

See the example sentences for the use of "pick you" in context.

Similar translations for "pick you" in Polish

pick noun
to pick verb
you noun
Polish
you pronoun

Context sentences for "pick you" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou pick it up, you put the damn thing back on, and finish the goddamn race!"
Podniesiesz ją, zaczepisz to cholerstwo z powrotem... i dobiegniesz do mety!"
EnglishI was doing a show, and they said, "We're going to send a driver to pick you up."
Miałem występ i powiedzieli mi, że wyślą po mnie kierowce.
EnglishYou pick dead bodies out of mass graves, and yanking out a belly button ring makes you sick?
Wyciągałaś trupy z masowych grobów, a wyrwanie pierścionka z brzucha przyprawia Cię o mdłości.
EnglishIf you could pick up the white area, it would look like the figure on the bottom.
A biała przestrzeń, wyglądałaby jak kształt na dole.
EnglishAnd so this works the same way; you pick it up and pop it open.
Tak więc działa to na tej samej zasadzie: chwytasz by otworzyć.
EnglishIf you pick your kid up more than 10 minutes late, we're going to add a 10 shekel fine to your bill.
Jeśli spóźnicie się po dziecko więcej niż 10 minut, ukarzemy was grzywną w wysokości 10 szekli.
EnglishInstead of deleting entire categories of your browsing data, you can pick specific items to delete.
Zamiast usuwać całe kategorie danych przeglądarki, możesz wybrać określone elementy do usunięcia.
EnglishWhen you pick up something like this -- and some of you have had the chance to touch it -- this is a piece of history.
Cały zwierzyniec. ~~~ Dotykając tego dotykacie przeszłości: 110 milionów lat temu.
EnglishAnd anything you see in the book, you can pick up with two fingers and lift off the page and open up.
Wszystko co widzicie w książce można chwycić dwoma palcami, podnieść ze strony i po prostu otworzyć.
EnglishThese are from textbooks, from websites, educational websites -- and almost anything you pick up is like that.
Tylko koncentryczne kręgi. ~~~ Spoglądanie z ukosa jest fajniejsze.
EnglishAnd so you can start reading on your iPad in your living room and then pick up where you left off on the iPhone.
Tak więc można zacząć czytać na iPadzie w salonie potem zaś powrócić do książki na iPhonie.
EnglishHowever, I would like to pick up on what you have said, to be precise about the appointment of the new Commission.
Chciałbym jednak odnieść się do pańskich słów dotyczących zasad powoływania nowej Komisji.
EnglishIn fact, if you could pick just one thing to lower the price of, to reduce poverty, by far you would pick energy.
Jeśli moglibyśmy zmniejszyć cenę tylko jednej rzeczy, by ukrócić biedę, byłaby nią energia.
EnglishSo, here we got the white area in the middle, and you can pick it up.
Ten biały kawałek w środku, można złapać.
EnglishAnd tonight, we pick you up at Val Lewton's house.
A dziś wieczorem zgarniamy cię spod domu Val Lewton.
EnglishWith cloud storage you can pick up and continue playing right from where you left off.
Dzięki przechowywaniu niektórych plików w sieci możesz kontynuować rozgrywkę z dowolnego urządzenia z zainstalowanym klientem Origin.
EnglishIt'll pick you up, and then we're going to call your doctor, tell him about it.
Zabierze pana z domu, a my w tym czasie skontaktujemy się z pańskim lekarzem, Prześlemy mu sygnał, który otrzymaliśmy - ten o ataku serca.
EnglishWhen you pick your aunt up at the airport, you get a sedan.
Kiedy jedziesz po babcię wybierasz sedana.
EnglishHowever, you pick them up and underneath, actually engraved in the metal, are the words, "Stolen from Virgin Atlantic Airways upper-class."
Ale wtedy pod spodem odkrywa wygrawerowane słowa: "Skradzione z I klasy Virgin Atlantic".
EnglishIf you decide to pick your own passphrase, you’ll need to provide it every time you sign in to Chrome on a new computer.
Jeśli zdecydujesz się wybrać własne hasło, musisz je podać za każdym razem, gdy logujesz się w Chrome na nowym komputerze.

Other dictionary words

English
  • pick you

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Russian dictionary.