EN picked
volume_up
{adjective}

picked (also: select, choice)
volume_up
doborowy {adj. m}

Context sentences for "picked" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'm afraid you'll get the feeling that I really picked on him because he's old.
Obawiam się, że macie wrażenie, że tak naprawdę wybrałem go, bo jest stary.
English"Picked a lightning bug off the drum." ~~~ "Running at two kilocycles."
„Zdrapałem robaczka świętojańskiego z bębna” – „przy szybkości dwóch kilocykli”.
EnglishYou know, I looked at the map; I picked out 17 sites; I figured, no problem.
Wiecie, spojrzałem na mapę, wybrałem 17 miejsc, pomyślałem, bez problemu.
EnglishI noticed that at recess, she was the girl who picked the other girls to be on her team.
Zauważyłem, że w czasie przerwy to ona wybierała sobie koleżanki do drużyny.
EnglishIt was absolutely amazing when she picked it up to safety, protecting it from the hyena.
Po prostu zdumiało nas kiedy podniosła maleństwo i zabrała je chroniąc przed hienami.
EnglishBut what happened that year was the wind suddenly and unexpectedly picked up.
Tu widać, jak gwałtowny wiatr, porywa śnieg wysoko znad wierzchołka.
EnglishA few months ago she was picked up on the street by three older men.
Parę miesięcy temu zaczepiło ją na ulicy trzech starszych od niej mężczyzn.
EnglishAnd that's why I went out and I picked up a best-selling business book.
Dlatego też wyszedłem z domu i kupiłem bestsellerową książkę o biznesie.
EnglishI hunched my shoulder, I picked my backpack up again and I started walking.
Zgarbiłem ramiona, podniosłem znowu mój plecak i zacząłem chodzić.
EnglishAnd this follows the rules I just said: any black area that is surrounded by white can be picked up.
Zgodnie z zasadami, o których mówiłem, czerń, którą okala biel można wyodrębnić.
EnglishI picked two well-known examples, because they're very well-known for expressing science through art.
Wybrałem dwa przykłady, dobrze znane, bo stanowią ekspresję nauki poprzez sztukę.
EnglishYou have picked up that gauntlet, together with President Van Rompuy.
Podjął Pan to wyzwanie wspólnie z panem przewodniczącym Van Rompuyem.
EnglishFinally, by the end of the day, we'd each picked about a quarter of a bag of cotton.
W końcu, pod koniec dnia, zebraliśmy po ćwierć worka bawełny.
EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
Dziewięćdziesiąt procent surowca zbiera się ręcznie, w większości przypadków wykorzystując pracę dzieci.
EnglishAnd it's very important to be low power, and I hope that's picked up more by the industry.
Niski pobór energii jest ważny. ~~~ Mam nadzieję, że więcej producentów pójdzie naszym śladem.
EnglishThe cars they picked didn't look like ex-cop cars that were hollowed out or something.
Ich samochody nie wyglądają jak stare, wybebeszone radiowozy.
EnglishSo I picked up my banjo and I nervously played four songs that I actually knew with them.
Chwyciłam za bandżo i nerwowo wykonałam z nimi cztery piosenki.
EnglishIn 30 years, these two probes have not sent back any signals, since none have been picked up.
W ciągu 30 lat te dwa próbniki nie przesłały żadnych sygnałów, ponieważ żadnych nie odebrano.
EnglishIf it's not picked up by a human, like me and you, it'll stay there for thousands and thousands of years.
Jeśli nie podniesie go jakiś porządny człowiek, będzie tam leżał przez tysiące lat.
EnglishOr a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."
Albo kobieta, podniosłam jej dziecko, zresztą bardzo słodkie, powiedziałam: "Twoja dzidzia jest przesłodka."