"picked out" translation into Polish

EN

"picked out" in Polish

See the example sentences for the use of "picked out" in context.

Similar translations for "picked out" in Polish

picked adjective
Polish
to pick verb
pick noun
out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish

Context sentences for "picked out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou know, I looked at the map; I picked out 17 sites; I figured, no problem.
Wiecie, spojrzałem na mapę, wybrałem 17 miejsc, pomyślałem, bez problemu.
EnglishVery many applications can be picked out and closely scrutinised.
Można wybrać bardzo wiele wniosków i dokonać ich gruntownej oceny.
EnglishEven the top dog himself takes time every day to read 10 letters that are picked out by staff.
Nawet największy ważniak znajduje czas by przeczytać 10 listów, które są wybrane przez pracowników.
EnglishThey'd already picked out a name for her, Barbara, after her grandmother.
Wybrali już dla niego imię, Barbara, po jej babci.
EnglishSmall and medium-sized enterprises - the mainstay of Europe's economic performance even in difficult crisis situations - are picked out as places where innovation occurs every day.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - filar europejskiej gospodarki nawet w trudnych czasach - są miejscami, w których innowacyjność to codzienność.
EnglishI call upon the EU to monitor the pre-election, election and post-election period very closely and make sure every violation is picked up and pointed out.
Apeluję do UE, aby bardzo wnikliwie śledziła wydarzenia w okresie przedwyborczym, w czasie wyborów i po nich i dopilnowała, by każde naruszenie zostało dostrzeżone i nagłośnione.

Other dictionary words

English
  • picked out

Search for more words in the English-Polish dictionary.