"picked up" translation into Polish

EN

"picked up" in Polish

See the example sentences for the use of "picked up" in context.

Similar translations for "picked up" in Polish

picked adjective
Polish
to pick verb
pick noun
to be up to verb
up adjective
up adverb
Polish
up preposition
to up verb

Context sentences for "picked up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was absolutely amazing when she picked it up to safety, protecting it from the hyena.
Po prostu zdumiało nas kiedy podniosła maleństwo i zabrała je chroniąc przed hienami.
EnglishBut what happened that year was the wind suddenly and unexpectedly picked up.
Tu widać, jak gwałtowny wiatr, porywa śnieg wysoko znad wierzchołka.
EnglishA few months ago she was picked up on the street by three older men.
Parę miesięcy temu zaczepiło ją na ulicy trzech starszych od niej mężczyzn.
EnglishAnd that's why I went out and I picked up a best-selling business book.
Dlatego też wyszedłem z domu i kupiłem bestsellerową książkę o biznesie.
EnglishI hunched my shoulder, I picked my backpack up again and I started walking.
Zgarbiłem ramiona, podniosłem znowu mój plecak i zacząłem chodzić.
EnglishAnd this follows the rules I just said: any black area that is surrounded by white can be picked up.
Zgodnie z zasadami, o których mówiłem, czerń, którą okala biel można wyodrębnić.
EnglishYou have picked up that gauntlet, together with President Van Rompuy.
Podjął Pan to wyzwanie wspólnie z panem przewodniczącym Van Rompuyem.
EnglishAnd it's very important to be low power, and I hope that's picked up more by the industry.
Niski pobór energii jest ważny. ~~~ Mam nadzieję, że więcej producentów pójdzie naszym śladem.
EnglishSo I picked up my banjo and I nervously played four songs that I actually knew with them.
Chwyciłam za bandżo i nerwowo wykonałam z nimi cztery piosenki.
EnglishIn 30 years, these two probes have not sent back any signals, since none have been picked up.
W ciągu 30 lat te dwa próbniki nie przesłały żadnych sygnałów, ponieważ żadnych nie odebrano.
EnglishIf it's not picked up by a human, like me and you, it'll stay there for thousands and thousands of years.
Jeśli nie podniesie go jakiś porządny człowiek, będzie tam leżał przez tysiące lat.
EnglishOr a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."
Albo kobieta, podniosłam jej dziecko, zresztą bardzo słodkie, powiedziałam: "Twoja dzidzia jest przesłodka."
EnglishIt is so novel to see this, that somebody actually picked up an analog device and has written to me.
Jest to takie poetyckie zobaczyć, że ktoś faktycznie wziął sprzęt analogowy i napisał do mnie.
EnglishWhen we first gave it to them in their enclosures, they actually kind of picked them up, looked at them.
Gdy daliśmy je im po raz pierwszy w ich pomieszczeniach, to je tak sobie podnosiły, oglądały.
EnglishHeifetz was a very cool person, so he picked up his violin and said, "Funny, I don't hear anything."
Pan Heifetz był bardzo fajny, więc podniósł skrzypce i powiedział: Dziwne, nic nie słyszę.
EnglishThere is nothing in your analysis whatsoever that has picked up any of that.
W pańskiej analizie nie ma nic na ten temat.
EnglishYou know for me, the interest in contemporary forms of slavery started with a leaflet that I picked up in London.
Zainteresowanie współczesnymi formami niewolnictwa, wzbudziła we mnie ulotka z Londynu.
EnglishThat was what the satellite system had picked up, and now the authorities had come to haul the farmer over the coals.
To było właśnie miejsce, które wskazał system i do którego władze zaciągnęły rolnika.
EnglishAnd then finally somebody picked up a microscope and looked at the water that was sitting next to the cores.
A w wodzie obok rdzeni pływała bakteria Deinococcus radiodurans.
EnglishWell Tosh.0 picked it up, a lot of blogs starting writing about.
Temat podjął Daniel Tosh.0 (autor serialu i bloga).

Other dictionary words

English
  • picked up

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.