EN pickup
volume_up
{noun}

1. general

2. "record player, electric guitar"

pickup (also: converter, pick-up)

3. "record player"

pickup (also: pick-up)

4. automotive

pickup (also: pick-up)
pickup (also: pick-up)

5. economics

pickup (also: pick-up)
pickup (also: pick-up)

6. transportation

7. transportation: "collection"

pickup (also: pick-up)

8. telecommunication: "reception"

pickup (also: pick-up)

9. "sexual partner", colloquial

pickup (also: pick-up)
volume_up
zdobycz {f} [fig.]

Synonyms (English) for "pickup":

pickup

Context sentences for "pickup" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese are being carried by people, but they're also put on the backs of pickup trucks.
Noszą je ludzie, ale również wsadza się je na ciężarówki.
EnglishBut it didn't have quite the same pickup in the U.S. as it did in Spain.
Ale w Stanach nie chwyciło tak szybko jak w Hiszpanii.
English., and the key is yield pickup.
W USA mamy nadmiar kapitału, a kluczem jest zysk.
EnglishThey studied those daycare centers at the time of highest tension, which is pick-up time.
Badali je w najbardziej nerwowym czasie, Badali je w najbardziej nerwowym czasie, kiedy rodzice odbierają dzieci.
EnglishFor example, when I had a cluster of all the beautiful talks, someone thought I was just trying to find the ultimate pick-up line.
Np. przy grupie "pięknych" wykładów ktoś myślał, że szukam tekstu na podryw.
EnglishDo you have the pay-per-view pickup, Artemus?
EnglishAt pick-up time the teachers, who have been with your children all day, would like you to be there at the appointed hour to take your children back.
W czasie odbierania nauczyciele, którzy cały dzień spędzili z dziećmi, oczekują od rodziców punktualności.
EnglishWhat Africa is providing is a diversification play, and also opportunities for yield pickup for the investor that's aware of what he or she is doing.
Afryka oferuje zróżnicowaną grę, jak i możliwości zysku dla inwestora, który jest świadomy tego, co robi.
EnglishAbby Marvin Brown Pickup.
EnglishPrevention of premature ovulation in patients undergoing a controlled ovarian stimulation, followed by oocyte pick-up and assisted reproductive techniques.
Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek poddanych kontrolowanej stymulacji jajników, po której następuje pobranie oocytów i zastosowanie technik wspomaganego rozrodu.