EN piece
volume_up
{noun}

piece (also: gobbet, hunk, length, pat)
This is a piece that I just recently completed about another tragic phenomenon.
Ledwo ukończyłem ten kawałek o kolejnym tragicznym fenomenie.
You see, a simple piece of rope if the most effective device for capturing Heffalumps.
Zwykły kawałek Iiny bywa bardzo skuteczny przy łapaniu hefalumpa.
It is not just a piece of paper to be approved, framed and hung on the wall.
To nie jest wyłącznie kawałek papieru, który należy przyjąć, oprawić i powiesić na ścianie.
piece (also: fraction, part, portion, share)
The next piece of the jigsaw is of a boat in the early dawn slipping silently out to sea.
Następna część układanki to łódź wczesnym świtem, oddalająca się w stronę morza.
Because the soul, the human soul, embodies a piece of the divine breath, a piece of the divine soul.
Ponieważ dusza ludzka, uosabia część boskiego tchnienia, część boskiej duszy.
My watermaker broke, only the most important piece of kit that I have on the boat.
Popsuła się moja maszynka do robienia wody, a to tylko najważniejsza część wyposażenia.
piece (also: art, artistry, craft, item)
And they gave him a piece of a broiled fish.
A oni mu podali sztukę ryby pieczonej i plastr miodu.
sztuka bagażu podręcznego
sztuka bagażu podręcznego
piece (also: song, work)
There's a piece by a composer, an American composer called John Cage.
Jest taki utwór, skomponowany przez amerykańskiego kompozytora Johna Cage'a.
But last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about.
A wczoraj wieczorem kiedy grałeś ten utwór, myślałem właśnie o nim.
And we want to play a little piece for you by one of the most important composers of America.
Chcielibyśmy zagrać dla was drobny utwór autorstwa jednego z najważniejszych kompozytorów Ameryki.
piece (also: gag, hoax, hunk, spoof)
To kawał dobrej pracy.
I would also praise the Commission for acting on this ahead of the health check, because this is a good piece of work which is long overdue.
Jest to kawał dobrej, choć długo już odkładanej roboty.
. - Mr President, I think that I can join all those who have said that this is a nice piece of collaboration in order to get a nice piece of legislation.
Sądzę, że mogę przyłączyć się do tych, którzy wyrazili opinię, że był to kawał dobrej współpracy na rzecz wypracowania dobrego obszaru prawodawstwa.
piece (also: bit, shard, shrapnel)
And he took a shard of something, and cut a piece of flesh from his thigh, and he placed it on ground.
Znalazł jakiś odłamek czegoś ostrego i wyciął sobie kawałek mięsa z własnego uda, i położył go na ziemi.
It broke up through atmospheric pressure, it crumbled, and then the pieces fell apart and did some damage.
Rozpadła się pod wpływem ciśnienia atmosferycznego, a jej odłamki spowodowały te szkody.
piece (also: patch, flap)
piece (also: chunk, morsel, mouthful)
piece

Context sentences for "piece" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe new directive treats healthcare as a piece of commercially tradeable goods.
W nowej dyrektywie traktuje się opiekę zdrowotną jako jeden z towarów handlowych.
EnglishIn Japan, it's a wonderful thing to remove the clementine peel just in one piece.
W Japonii czymś wspaniałym jest obranie mandarynki i zachowanie skórki w całości.
EnglishIt was a very difficult piece of work, but you were always prepared to cooperate.
Było to trudne zadanie, ale pan poseł był zawsze przygotowany do współpracy.
EnglishIn these distrustful times, think it's a piece of cake for people to trust you?
W tych ciężkich czasach myślicie, że... to tak łatwo sprawić by ludzie wam uwierzyli?
EnglishAs regards financial regulation, I have one piece of bad news and two of good news.
Jeśli chodzi o rozporządzenie finansowe to mam jedną złą nowinę i dwie dobre.
EnglishSo that whole thing, that whole childhood echoes and takes me into the next piece.
Więc ogólnie, całe dzieciństwo się odzywa i zabiera mnie do kolejnego klipu.
EnglishIn fact, this is the score for Dan's piece, completely composed by Dan in Hyperscore.
A to jest zapis utworu Dana, skomponowanego w całości przez Dana w Hyperscore.
EnglishI hope that this basis will translate into a sensible and useable piece of legislation.
Mam nadzieję, że przełożymy tę podstawę na rozsądne i przydatne przepisy prawne.
EnglishOne very important piece of the puzzle is missing, and that is compliance.
Brakuje jednego dużego elementu tej układanki, a elementem tym jest zgodność.
EnglishAnd this piece of 50-year-old technology became the most magical thing to me.
To dzieło technologii sprzed 50 lat stało się dla mnie kwintesencją magii.
EnglishI've got this piece of land and it creates terroir like you wouldn't believe.
Posiadam skrawek ziemi, który tworzy taki terroir, że nie uwierzylibyście.
EnglishThis is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes.
Jest to dobry, praktyczny akt prawny, który umożliwi nam osiągniecie dobrych rezultatów.
EnglishAn essential piece in the puzzle is the liberalisation of the internal EU energy market.
Ważnym elementem układanki jest liberalizacja rynku wewnętrznego energii w UE.
EnglishOne last piece about this, of course, is that it's enabled by wireless technologies.
Jeszcze jedna rzecz na koniec, że oczywiście umożliwiają to technologie bezprzewodowe.
English(Laughter) This was being sold to high school administrators for 900 dollars a piece.
(Śmiech) Sprzedawano to dyrektorom szkół średnich za 900 dolarów od sztuki.
EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Muszą tylko najpierw uzyskać papier zezwalający im na zrobienie tego.
EnglishAnd this is a six-year-old child composing a piece of music for a 32-piece orchestra.
Macie tutaj sześciolatka, komponującego muzykę na orkiestrę złożoną z 32 instrumentów.
EnglishIn any event, this really is a major piece of legislation, since it contains seven texts.
Tak czy inaczej, jest to duże dzieło prawodawcze, bo składa się z aż siedmiu aktów.
English(ET) Colleagues, I congratulate the rapporteur on a good piece of work.
(ET) Szanowni koledzy! Gratuluję posłowi sprawozdawcy dobrze wykonanej pracy.
EnglishIs it because no one has acted yet and the title is a piece of self-criticism?
Czy dlatego, że dotychczas nikt nie działał i jest to akt samokrytyki?