EN pilot
volume_up
{noun}

1. general

A sport pilot can be certificated in as little as 20 hours of flight time.
Pilot sportowy może uzyskać licencję już po 20 godzinach lotów.
We were asked by a device producer -- we did the Palm Pilot and the Treo.
Robiliśmy w IDEO Palm Pilot i Treo, robiliśmy dużo seksownego sprzętu.
A Ghana Airways pilot falls into the same predicament.
W tej samej sytuacji znalazł się pilot linii lotniczych Ghany.
pilot (also: airman, aviator, flier)
Perhaps the rule that was applied was the one that we aviators have known about for years, namely, that the safest flight is the one where the pilot is in the bar and the aircraft is in the hangar.
Być może zastosowano zasadę znaną nam, lotnikom, od wielu lat, zgodnie z którą najbezpieczniejszy lot to taki, w trakcie którego pilot siedzi w barze, a samolot jest w hangarze.
pilot (also: flying, pilotage)
Mr President, the Commission and the Council have to ensure excellence in implementation, which is not guaranteed given the mere months of pilot testing scheduled for the first partnership.
Komisja i Rada muszą zapewnić wysoką jakość wdrożenia, co nie jest rzeczą oczywistą, biorąc pod uwagę, że w przypadku pierwszego partnerstwa zaplanowano jedynie kilkumiesięczny pilotaż.

2. nautical science

pilot

4. electronics

pilot (also: pilot light)

Context sentences for "pilot" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd then the pilot didn't go and I was so sad, but I kept remaining a fan of yours.
A później program nie został wyemitowany i byłam smutna, ale pozostałam twoją fanką.
EnglishHowever, I would also like to point to the pilot projects that we initiated.
Chciałabym jednak zwrócić również uwagę na projekty pilotażowe, które rozpoczęliśmy.
EnglishThe draft communication makes clear that pilot projects are exempt from the tests.
W projekcie komunikatu wyraźnie określono, że projekty pilotażowe są zwolnione z badań.
EnglishAnd I did the tests in the Royal Air Force to become a pilot, and sure enough, I failed.
Przystąpiłem do testów na pilota w Royal Air Force, i oczywiście nie udało mi się.
EnglishThe pilot project should therefore be carried out as we have devised it.
Projekty pilotażowe powinny być więc przeprowadzane tak, jak je obmyśliliśmy.
EnglishThe Commission intends to implement 12 pilot projects during an initial phase.
W fazie początkowej Komisja zamierza wdrożyć 12 projektów pilotażowych.
EnglishMr Stockmann, the Structural Funds are available for some pilot initiatives.
Panie pośle Stockman! Fundusze strukturalne są dostępne dla pewnych inicjatyw pilotażowych.
EnglishEffectively we have been the pilot project for the rest of the world, for other regions.
W sumie staliśmy się projektem pilotażowym dla reszty świata, dla pozostałych regionów.
EnglishAs far as the European Parliament is concerned, we tested the pilot project this year.
Jeśli chodzi o Parlament Europejski, wypróbowaliśmy w tym roku tzw. procedurę pilotażową.
EnglishWe shall also carry out a pilot case study that will include Burundi.
Powinniśmy również uruchomić pilotażowe badanie przypadku, które obejmowałoby Burundi.
EnglishI also welcome the additional budgets that have been provided for three pilot projects.
Z zadowoleniem przyjmuję również dodatkowe budżety przewidziane na trzy projekty pilotażowe.
EnglishWe are currently testing this new method of working in a pilot phase.
W chwili obecnej testujemy tę nową metodę pracy na etapie pilotażowym.
EnglishI welcome the proposed theme for this first pilot partnership: active and healthy ageing.
Akceptuję również temat pierwszego, pilotażowego partnerstwa: aktywne i zdrowe starzenie się.
EnglishWhether other similar initiatives are started will depend on the results of this pilot project.
Od wyników projektu pilotażowego zależeć będzie, czy powstaną inne, podobne inicjatywy.
EnglishA number of pilot projects were carried out between 2000 and 2005.
Między rokiem 2000 a 2005 przeprowadzono szereg projektów pilotażowych.
EnglishSo I have the approach of a professional pilot with the respect of a pioneer in front of Mother Nature.
Łączę podejście profesjonalnego pilota z szacunkiem pioniera wobec matki natury.
EnglishWe have sometimes had rather too many pilot projects and preparatory actions, for example.
Mamy zbyt wiele projektów pilotażowych i działań przygotowawczych.
EnglishSecondly, the Commission suggested that the scheme be launched on a pilot project basis.
Po wtóre, Komisja proponuje, aby proponowany system wprowadzić na zasadzie projektu pilotażowego.
EnglishShe's talking to the pilot. ~~~ She's 5,000 miles away, but she's assumed command.
Kobieta mówi pilotowi, co robić, z odległości 8 tys.km.
EnglishUp to now there’ve been a number of pilot projects “which are much welcomed by children”.
„To co przeszło, można zobaczyć, więć musi leżeć przede mną.