EN pinched
volume_up
{adjective}

pinched (also: gaunt, hungry, starved)
volume_up
głodny {adj. m}

Context sentences for "pinched" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlways keeping your skin pinched, depress the plunger slowly and evenly.
Cały czas trzymając skórę między palcami powoli i równomiernie naciskać tłok.
EnglishInject the liquid slowly and evenly, always keeping your skin pinched.
Płyn wstrzykiwać wolno i równomiernie, cały czas utrzymując skórę pomiędzy palcami.
EnglishInject the liquid slowly and evenly, always keeping your skin pinched.
Utrzymując fałd skóry między palcami, powoli i równomiernie wstrzykiwać lek.
EnglishInsert the needle at the base of the pinched-up skin at an angle of 45° to the skin surface.
Igłę należy wprowadzić pod kątem 45 stopni w stosunku do powierzchni skóry.
EnglishInsert the needle into the pinched skin at an angle of approximately 45°. dic Me
Wbić igłę w uchwycony fałd skóry pod kątem około 45°. oz
EnglishInsert the needle into the pinched skin at an angle of approximately 45°. dic Me
Wbić igłę w uchwycony fałd skóry pod kątem około 45°.
EnglishInsert the needle into the pinched skin at an angle of approximately 45°. i
Wbić igłę w uchwycony fałd skóry pod kątem około 45°. oz
EnglishInsert the needle into the pinched skin at an angle of approximately 45°.
Wbić igłę w uchwycony fałd skóry pod kątem około 45°.
EnglishInsert the needle into the pinched skin at an angle of 45° to 90°.
Wbić igłę w uchwycony fałd skóry pod kątem około 45 do 90.
EnglishInsert the needle into the pinched skin at an angle of approximately 45°.
Wbić igłę w uchwycony fałd skóry pod kątem około 45.
EnglishInsert the needle into the pinched skin at an angle of 45° to 90°.
Wprowadzić igłę w trzymany fałd skórny pod kątem 45° do 90°.
EnglishPush the plunger with a slow constant pressure, always keeping your skin pinched, until the syringe is empty.
Utrzymując fałd skóry pomiędzy palcami, wolno i ze stałym naciskiem wstrzykiwać lek aż do o
EnglishDepress the plunger slowly and evenly while holding the syringe barrel, always keeping your skin pinched.
Trzymając zbiornik strzykawki, naciskać tłok powoli i równomiernie, zawsze napinając przy tym skórę.
EnglishInsert the needle into the pinched skin at an angle of 45° to 90°.
Wkłuć igłę w fałd skóry pod kątem 45° do 90°.
EnglishRelease the pinched skin and pull the needle straight out.
Rozluźnić napiętą skórę i wyciągnąć igłę (Rys.
EnglishInject the liquid slowly and evenly for approximately one minute, always keeping the skin pinched.
Wstrzykiwać płyn powoli i równomiernie przez około jedną minutę, przez cały czas lekko przytrzymując palcami fałd skóry.
EnglishPush the plunger with a slow constant pressure, always keeping your skin pinched, until the syringe is empty.
Utrzymując fałd skóry pomiędzy palcami, wolno i ze stałym naciskiem wstrzykiwać lek aż do całkowitego opróżnienia strzykawki.
English. ● Insert the needle all the way into the pinched skin at an angle of 45° to 90° (6).
Drugą ręką trzymać strzykawkę w sposób podobny do trzymania długopisu. ● Całą igłę wkłuć w fałd skóry pod kątem 45° do 90° (6).
EnglishAlways keeping your skin pinched, depress the plunger slowly and evenly until the entire dose has been given and the plunger cannot be depressed any further.
Cały czas trzymając skórę między palcami powoli i równomiernie naciskać tłok, aż do podania całej dawki i braku możliwości dalszego wciśnięcia tłoka.
EnglishI removed the microphone from that, and then just pinched that -- like I just made a clip out of the microphone -- and clipped that to a piece of paper, any paper that you found around.
Wyjąłem ten mikrofon, przypiąłem z boku... Wyjąłem ten mikrofon, przypiąłem z boku... Dorobiłem do mikrofonu klips. ~~~ Przypiąłem to do kartki najzwyklejszego papieru.