"pine away" translation into Polish

EN

"pine away" in Polish

See the example sentences for the use of "pine away" in context.

Similar translations for "pine away" in Polish

pine noun
to pine verb
away adjective
away adverb
away interjection
Polish
away! interjection
Polish

Context sentences for "pine away" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishthat they may want bread and water, and be dismayed one with another, and pine away in their iniquity.
Aby niedostatek mając chleba i wody, zdumiewał się każdy z nich, i uwiądł w nieprawościach swoich.
EnglishBut I said, I pine away, I pine away, woe is me!
Alem ja rzekł: Wychudłem, wychudłem, biada mnie!
EnglishThey that are slain with the sword are better than they that are slain with hunger; For these pine away, stricken through, for want of the fruits of the field.
Lepiej się tym stało, którzy są pobici mieczem, niżeli tym, co umierają głodem, gdyż oni zginęli przebitymi będąc, ale ci dla niedostatku urodzajów polnych.
EnglishAnd your tires shall be upon your heads, and your shoes upon your feet: ye shall not mourn nor weep; but ye shall pine away in your iniquities, and moan one toward another.
A czapki swe na głowach swych, i bóty swoje na nogach swoich mając, nie będziecie kwilić ani płakać; ale będziecie schnąć dla nieprawosci waszych, a wzdychać jeden z drugim.

Other dictionary words

English
  • pine away

More translations in the Swahili-English dictionary.