EN

ping {noun}

volume_up
1. general
ping (also: plunk)
ping
volume_up
dzyń {noun} (onomat.)
ping
volume_up
dryń {noun} (onomat.)
2. "of car engine", American English
PL

PING {feminine}

volume_up
1. IT
Przedstawiciel Unii Afrykańskiej, pan Ping, nazywa to "sytuacją nietypową”.
The representative from the African Union, Mr Ping, is calling it 'an atypical situation'.
(śmiech) Czy to jest dobry sposób grania w ping-ponga?
(Laughter) Is that a good way to play ping-pong?
Wcześniej była mowa, że trwa gra w ping-ponga.
There was talk earlier about a ping-pong game going on.

Synonyms (English) for "ping":

ping
English

Context sentences for "ping" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also discussed it with the Chairman of the African Union Commission, Mr Ping.
Przedyskutowałem tę kwestię także z przewodniczącym Komisji Unii Afrykańskiej, panem Pingiem.
EnglishAnd as you play ping-pong, whenever the ball hits part of the table, the ripples spread out and the fish run away.
I podczas gry, gdy tylko piłeczka uderzy w jakąś część stołu fale się rozbryzgują a ryby uciekają.
EnglishIn this game Kosovo is like a ping-pong ball.
Kosowo w tej grze jest jak piłeczka pingpongowa.
EnglishAnd we'll place an acoustic tag that says, "OMSHARK 10165," or something like that, acoustically with a ping.
Potem zwiniemy cel i umieścimy znacznik akustyczny, mówiący: "OMSHARK 10165," albo coś w tym rodzaju, akustycznie, brzęczeniem.
EnglishSo starting from a three-dimensional ping sound system, a vibrating vest, a click wheel with voice commands, a leg strip, even a shoe that applies pressure to the foot.
Trójwymiarowe alarmy dźwiękowe, wibrująca kamizelka, panel dotykowy sterowany głosowo, taśma na nodze, but naciskający stopę.
EnglishSo they go deep inside mines to find a kind of environmental silence that will allow them to hear the ping of a dark matter particle hitting their detector.
Więc oni idą w głąb kopalń, żeby znaleźć ciche środowisko, które pozwoli im usłyszeć odgłos cząsteczki ciemnej materii uderzającej w detektor.
EnglishI am also getting rather tired of the fact that - not for the first time - we are being used as a ping pong ball between the PPE-DE and the PSE on these matters.
Czuję się nieco zmęczony - nie po raz pierwszy - tym, że używani jesteśmy w tej kwestii jako piłeczka pingpongowa, odbijana przez PPD-DE i PSE.
EnglishAnd when you touch it, you have to really push very hard to move that anvil across the screen, and yet you touch the ping-pong ball very lightly and it just scoots across the screen.
Dotykając ekranu, musimy mocno naciskać, żeby przesunąć kowadło. ~~~ Ale kiedy leciutko dotkniemy piłeczki pingpongowej, szybko zmyka z ekranu.
EnglishNow, imagine a program where some of those objects are physically heavy and some are light: one is an anvil on a fuzzy rug and the other one is a ping-pong ball on a sheet of glass.
Wyobraźmy sobie, że jakiś program przedstawia ciężkie i lekkie przedmioty. ~~~ Kowadło na chropowatym dywanie i piłeczka pingpongowa na szklanym blacie.
Other dictionary words