EN pins
volume_up
{noun}

pins (also: heels, high heels)

Context sentences for "pins" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd all the pins of the tabernacle, and of the court round about, were of brass.
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishNeurological disorders: movement and coordination disorders, abnormal sensations like pins
zaburzenia neurologiczne: zaburzenia ruchu i koordynacji, zaburzenia czucia, takie jak
EnglishUncommon side effects: pins and needles in the fingers and toes (paraesthesia), blurred vision and
niezbyt częste działania niepożądane: uczucie kłucia i mrowienia w palcach rąk i nóg
Englishand the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.
Także słupy sienne w około, i podstawki ich, i kotły i sznury ich.
Englishpins and needles, unusual sensitivity to stimuli of the senses, decreased skin sensitivity, tremors,
uczucie kłucia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości skóry,
EnglishNumbness, tingling, or a “pins and needles” sensation may occur if you take too much Norvir.
Jeśli pacjent przyjmie za dużą dawkę leku Norvir wystąpić może uczucie drętwienia lub mrowienia.
Englishheadache, dizziness, sleeping problems, taste disorders, pins and needles, unusual sensitivity to
ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem, zaburzenia smaku, kłucie, nadmierna wrażliwość na
Englishabnormal touch feeling (pins and needles)
zaburzenia odczuwania dotyku (drętwienie i mrowienie)
EnglishSo I went out and I bought a lot of pins that would, in fact, reflect what I thought we were going to do on any given day.
Tak więc postanowiłam kupić jeszcze kilka spinek które odzwierciedlałyby co zamierzałam robić danego dnia.
EnglishAnd it goes with a book that says, "Read My Pins."
I podróżuje z książką "Czytaj ze spinek"
EnglishThey sell Mister Splashy Pants shirts and pins.
Są koszulki i przypinki z Pluszczkiem.
EnglishAnd you could stuff pins in them.
Ludzie wtedy szyli i potrzebowali poduszeczek.
Englishto be on pins and needles
Englishslotted spring pins
EnglishAll the instruments of the tabernacle in all the service thereof, and all the pins thereof, and all the pins of the court, shall be of brass.
I odpowiedziały baby Faraonowi: Iż nie są jako niewiasty Egipskie, niewiasty Hebrejskie; bo są duże, pierwej niż przyjdzie do nich baba, rodzą.
EnglishBut anyway, the water I dragged back from the Isle of Anglesey where the mine was -- there was enough copper in it such that I could cast the pins of my metal electric plug.
W wodzie, którą przytaszczyłem z kopalni na wyspie Anglesey, było dość miedzi, by wykonać odlew bolców do wtyczki.
EnglishCommon effects include: pins and needles, small swollen areas in the skin, pain, burning, irritation, bleeding, redness or rash.
Do częstych działań niepożądanych należą: uczucie mrowienia, niewielkie obszary obrzęku skóry, ból, pieczenie, podrażnienie, krwawienie, zaczerwienienie lub wysypka.
EnglishUncommonly reported side effects (at least 1 in every 1000 patients, but less than 1 in every 100 patients): bacterial infection and feeling of pins and needles.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 100 pacjentów, ale co najmniej u 1 na 1000 pacjentów): zakażenia bakteryjne i uczucie mrowienia
Englishmuscle weakness, pins and needles (paraesthesia), headache, inflammation of the conjunctiva (conjunctivitis), dry mouth, skin rash, inflicted injury
zmniejszenie siły mięśniowej, uczucie mrowienia i kłucia (parestezje), ból głowy, zapalenie spojówek, uczucie suchości w jamie ustnej, wysypka skórna, możliwość wystąpienia urazu
English 463 Uncommonly reported side effects (at least 1 in every 1000 patients, but less than 1 in every 100 patients): bacterial infection and feeling of pins and needles.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 100 pacjentów, ale co najmniej u 1 na 1000 pacjentów): zakażenia bakteryjne i uczucie mrowienia