"pins and needles" translation into Polish

EN

"pins and needles" in Polish

EN pins and needles
volume_up
{plural}

abnormal touch feeling (pins and needles)
zaburzenia odczuwania dotyku (drętwienie i mrowienie)
Pain sensations may be described as hot, burning, throbbing, shooting, stabbing, sharp, cramping, aching, tingling, numbness, pins and needles etc.
Pacjenci opisują odczuwany przez siebie ból jako palący, piekący, pulsujący, przeszywający, kłujący, ostry, podobny do towarzyszącego kurczom mięśni, jako pobolewanie, mrowienie, drętwienie itp.

Similar translations for "pins and needles" in Polish

pins noun
Polish
to pin verb
pin noun
and conjunction
AND noun
Polish
and? interjection
Polish
to needle verb
needle noun

Context sentences for "pins and needles" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUncommon side effects: pins and needles in the fingers and toes (paraesthesia), blurred vision and
niezbyt częste działania niepożądane: uczucie kłucia i mrowienia w palcach rąk i nóg
Englishpins and needles, unusual sensitivity to stimuli of the senses, decreased skin sensitivity, tremors,
uczucie kłucia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości skóry,
EnglishNumbness, tingling, or a “pins and needles” sensation may occur if you take too much Norvir.
Jeśli pacjent przyjmie za dużą dawkę leku Norvir wystąpić może uczucie drętwienia lub mrowienia.
Englishheadache, dizziness, sleeping problems, taste disorders, pins and needles, unusual sensitivity to
ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem, zaburzenia smaku, kłucie, nadmierna wrażliwość na
Englishto be on pins and needles
EnglishCommon effects include: pins and needles, small swollen areas in the skin, pain, burning, irritation, bleeding, redness or rash.
Do częstych działań niepożądanych należą: uczucie mrowienia, niewielkie obszary obrzęku skóry, ból, pieczenie, podrażnienie, krwawienie, zaczerwienienie lub wysypka.
EnglishUncommonly reported side effects (at least 1 in every 1000 patients, but less than 1 in every 100 patients): bacterial infection and feeling of pins and needles.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 100 pacjentów, ale co najmniej u 1 na 1000 pacjentów): zakażenia bakteryjne i uczucie mrowienia
Englishmuscle weakness, pins and needles (paraesthesia), headache, inflammation of the conjunctiva (conjunctivitis), dry mouth, skin rash, inflicted injury
zmniejszenie siły mięśniowej, uczucie mrowienia i kłucia (parestezje), ból głowy, zapalenie spojówek, uczucie suchości w jamie ustnej, wysypka skórna, możliwość wystąpienia urazu
English 463 Uncommonly reported side effects (at least 1 in every 1000 patients, but less than 1 in every 100 patients): bacterial infection and feeling of pins and needles.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 100 pacjentów, ale co najmniej u 1 na 1000 pacjentów): zakażenia bakteryjne i uczucie mrowienia
English 478 Uncommonly reported side effects (at least 1 in every 1000 patients, but less than 1 in every 100 patients): bacterial infection and feeling of pins and needles.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 100 pacjentów, ale co najmniej u 1 na 1000 pacjentów): zakażenia bakteryjne i uczucie mrowienia
English 493 Uncommonly reported side effects (at least 1 in every 1000 patients, but less than 1 in every 100 patients): bacterial infection and feeling of pins and needles.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 100 pacjentów, ale co najmniej u 1 na 1000 pacjentów): zakażenia bakteryjne i uczucie mrowienia
EnglishIn particular, please inform your doctor in case of diarrhoea, sores in the mouth, feeling of numbness or pins and needles, fever and give her/ him results of your blood tests.
W szczególności, należy poinformować lekarza w razie wystąpienia biegunki, owrzodzeń w jamie ustnej, uczucia drętwienia, uczucia kłucia szpilkami lub igłami, gorączki oraz o wynikach badań krwi.