"pioneering spirit" translation into Polish

EN

"pioneering spirit" in Polish

EN pioneering spirit
volume_up
{noun}

pioneering spirit
volume_up
duch pionierski {m}

Similar translations for "pioneering spirit" in Polish

to pioneer verb
pioneer noun
Polish
spirit noun
Polish

Context sentences for "pioneering spirit" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd pioneering spirit will be each time we allow ourselves to explore this vertical axis.
Pionierskim będzie więc każde działanie, którym odważymy się zbadać tę pionową oś.
EnglishSo how can we perpetuate this pioneering spirit with something that will be independent from fossil energy?
Jak więc możemy zachować pionierskiego ducha nie będąc zależnym od paliw kopalnych?
EnglishIt happened because many people put their time and effort and their pioneering spirit into this.
To czas i wysiłek wielu ludzi, którzy to zapoczątkowali.
EnglishPioneering spirit should continue, but on another level.
Zachowajmy ducha odkrywcy, ale na wyższym poziomie.
EnglishThirdly, we also need what I would like to call a 'pioneering spirit', which would show Europe the way forward.
Po trzecie, potrzebujemy też tego, co nazwałbym "duchem pionierskim”, który mógłby wskazywać drogę Europie.
EnglishYou know, when people speak about pioneering spirit, very often they believe that pioneers are the ones who have new ideas.
Mówiąc o pionierskim duchu odkrywcy często myślimy, że pionierzy to ci, którzy mają nowe pomysły.
EnglishThat will give democratic legitimacy to the EU's pioneering spirit in the area of the environment and climate in the eyes of the whole world.
W oczach całego świata da to demokratyczną legitymację pionierskiemu duchowi UE w obszarze ochrony środowiska i klimatu.

Other dictionary words