"pioneers in" translation into Polish

EN

"pioneers in" in Polish

See the example sentences for the use of "pioneers in" in context.

Similar translations for "pioneers in" in Polish

to pioneer verb
pioneer noun
Polish
in preposition
in-
Polish

Context sentences for "pioneers in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUsing this process, pioneers in the industry are layering up cells today.
Używając tego procesu, pionierzy w tej dziedzinie układają obecnie warstwy komórek.
EnglishThe pioneers are not the ones who have new ideas, because new ideas are so easy to have.
Pionierami nie są ci z nowymi pomysłami, ponieważ bardzo łatwo je mieć.
EnglishTheir city-states were pioneers in developing democratic forms of government.
Starożytni Grecy dokonali ogromnych postępów w dziedzinie filozofii, medycyny, matematyki i astronomii.
EnglishWe urgently need to act as pioneers and set a real example.
Pilnie potrzebujemy zadziałać jako pionierzy i pokazać prawdziwy przykład.
EnglishWe should now be getting the benefits from the investment we have made as the pioneers in this agenda.
Powinniśmy teraz zacząć odnosić korzyści z naszych pionierskich inwestycji w tej dziedzinie .
EnglishOn climate change, Mrs Wallström said that we should be pioneers of smart growth.
Pani komisarz Wallström powiedziała nam, że w kwestii zmian klimatu powinniśmy być pionierami inteligentnego wzrostu.
EnglishAnd it makes you ponder why those pioneers failed.
Zastanawiacie się pewnie, dlaczego tym pionierom się nie udało.
EnglishThe nation that pioneers the energy of the future would be the pioneer nation of the 21st century, he said.
Jak powiedział, kraj, który stanie się pionierem energii przyszłości, będzie też pionierem XXI wieku.
EnglishThe directors of these libraries have been true pioneers.
Dyrektorzy tych bibliotek byli prawdziwymi pionierami.
EnglishNow, with the Treaty of Lisbon, we will also be pioneers in what I would call 'post-imperial globalisation'.
Wraz z traktatem lizbońskim, znów będziemy pionierami tego, co nazwałbym "globalizacją postimperialną”.
EnglishYou know, when people speak about pioneering spirit, very often they believe that pioneers are the ones who have new ideas.
Mówiąc o pionierskim duchu odkrywcy często myślimy, że pionierzy to ci, którzy mają nowe pomysły.
EnglishIt might be said we are pioneers in this exercise, which is why, of course, a particular responsibility rests upon us.
Można powiedzieć, że jesteśmy pionierami w tym przedsięwzięciu, stąd ciąży na nas oczywiście szczególna odpowiedzialność.
EnglishSo we ask that you join us in rediscovering the value of citizens united, and to declare that we are all still pioneers.
Prosimy, byście do nas dołączyli w odkrywaniu wartości wspólnoty obywateli i żeby ogłosić, że wszyscy jesteśmy pionierami.
English. - (CS) Mr President, ladies and gentlemen, European works councils are the pioneers of social Europe.
Komisarz. - (CS) Panie przewodniczący, panie i panowie! Europejskie rady zakładowe są pionierami społecznej Europy.
EnglishIn Spain, in my region of Aragon, we are pioneers of renewable energy sources, with almost 60% energy independence.
W Hiszpanii, mój region - Aragonia - jest pionierem pod względem odnawialnych źródeł energii, mając niemal 60 % niezależność energetyczną.
EnglishOur strategy now is bureaucratic and ineffectual: we are not acting like pioneers and we should not be continuing along the former path.
Nasza obecna strategia jest biurokratyczna i nieskuteczna: nie działamy jak pionierzy i nie powinniśmy podążać utartą ścieżką.
EnglishIt is up to ourselves to create a drive in the market, to show the pioneers where we want to go so that they can take us there.
Stworzenie i ożywienie tego rynku a także pokazanie pionierom, w którym kierunku chcemy podążać, aby ci nas tam zabrali, zależy od nas.
EnglishSo one of the pioneers, for example, is Dr. Anthony Atala, and he has been working on layering cells to create body parts -- bladders, valves, kidneys.
Jeden z nich, dr Anthony Atala, pracuje nad nakładaniem komórek do stworzenia pęcherzy moczowych, zastawek i nerek.
EnglishThis may not be a pan-European initiative, but countries like Sweden, which is holding the Presidency, are among the pioneers in this area.
Być może nie będzie to inicjatywa paneuropejska, ale takie kraje jak Szwecja, która objęła prezydencję, są pionierami w tym obszarze.
EnglishSo take a look at what happens when the foremost journalist of early television meets one of the foremost computer pioneers, and the computer begins to express itself.
Zobaczmy jak dziennikarz raczkującej telewizji spotyka pioniera komputeryzacji a komputer zaczyna mówić sam za siebie.

Other dictionary words

English
  • pioneers in

Moreover, bab.la provides the English-Italian dictionary for more translations.