"piperazine" translation into Polish

EN

"piperazine" in Polish

See the example sentences for the use of "piperazine" in context.

Context sentences for "piperazine" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHypersensitivity to the active substance, to any of the excipients, to hydroxyzine or to any piperazine derivatives.
Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny.
EnglishHypersensitivity to the active substance, to any of the excipients, to hydroxyzine or to any piperazine derivatives.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny.
EnglishPiperazine derivatives, ATC code:
English(other constituents), to hydroxyzine or to piperazine derivatives (closely related active substances of other medicines).
substancje pomocniczą (którykolwiek z pozostałych składników) leku Zyrtec, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków).
English(other constituents), to hydroxyzine or to any piperazine derivatives (closely related active substances of other medicines).
substancje pomocniczą (którykolwiek z pozostałych składników) leku Zyrtec, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków).
EnglishMetabolism The main circulating metabolite in humans is the N-demethylated piperazine derivative, which shows similar in vitro potency to the parent.
Metabolizm Głównym metabolitem imatynibu we krwi człowieka jest pochodna N- demetylowa piperazyny, która in vitro charakteryzuje się podobną siłą działania jak związek macierzysty.

Other dictionary words

English
  • piperazine

Even more translations in the Indonesian-English dictionary by bab.la.