"pipette" translation into Polish

EN

"pipette" in Polish

PL

EN pipette
volume_up
{noun}

pipette
To facilitate accurate measurement, use the enclosed calibrated pipette or a graduated measure.
Do opakowania dołączona jest pipeta dozująca, ułatwiająca podanie leku.
You find him at the bench every single day, working on a pipette and building stuff.
Codziennie można go zobaczyć na ławce z pipetą, tworzącego rzeczy.
Each pipette of Prac-tic delivers the following:
Każda pipeta preparatu Prac- tic zawiera następujące ilości preparatu:

Synonyms (English) for "pipette":

pipette
English

Context sentences for "pipette" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen hold the pipette in an upright position, and twist and pull off the cap.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
EnglishThen hold the pipette in an upright position, and twist and pull off cap.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
EnglishTap the narrow part of the pipette to ensure the contents remain within the widest part.
Stuknąć wąską część pipety by upewnić się, że zawartość pozostała w głównej części pipety.
EnglishWithin each weight band the entire contents of the correct size pipette should be used.
W każdym zakresie wagi zastosować należy całkowitą zawartość pipetki odpowiedniego rozmiaru.
EnglishThe pipette should be washed and dried and the cap should be screwed back on tightly.
Po każdym odmierzeniu dawki pipetę należy umyć i wysuszyć a butelkę szczelnie zakręcić kapslem.
EnglishThe contents of the pipette are squeezed onto the skin after parting the fur at the back of the head.
Zawartość pipety wyciska się na skórę psa, po rozchyleniu sierści z tyłu głowy.
EnglishThe following table defines the size of pipette to be used according to the weight of the dog.
Poniższa tabela precyzuje wielkość pipety, którą należy zastosować w zależności od wagi psa.
EnglishThe following table defines the size of pipette to be used according to the weight of the cat.
Poniższa tabela precyzuje wielkość pipety, którą należy zastosować w zależności od wagi kota.
EnglishHolding the bottom ring, remove the entire pipette from the bottle.
Trzymając za dolny pierścień dozownika usunąć dozownik z butelki.
EnglishApply the content of the pipette to a single spot on the skin of the cat's neck at the base of the skull.
Zawartość pipety podać kotu w pojedynczej kropli, na skórę szyi u podstawy czaszki.
EnglishDo not remove the pipette from the packaging until ready to use.
Nie wyjmować pipetki z opakowania dopóki nie jest gotowa do użycia.
EnglishDo not use after the expiry date stated on the pipette after “ EXP”.
Nie używać po dacie ważności do użycia umieszczonej na pipecie.
Englishml and 0.8 ml per pipette; blister packs containing 3, 4, 6, 21 or 42 unit dose pipettes.
Zawartość opakowań: pipetki 0, 4 ml i 0, 8 ml; blister zawierający 3, 4, 6, 21 lub 42 dawki (pipetki)
EnglishDo not remove the pipette from the packaging until ready to use.
Nie wyjmować pipety z opakowania dopóki nie jest gotowa do użycia.
EnglishTap the narrow part of the pipette to ensure the contents remain within the main body of the pipette.
Stuknąć wąską część pipety by upewnić się, że zawartość pozostała w głównej części pipety.
EnglishPlace the tip of the pipette on the skin and squeeze the pipette to empty the entire contents.
Końcówkę pipety umiejscowić na powierzchni skóry i ścisnąć pipetę opróżniając całą jej zawartość.
EnglishAfter each dose, the pipette should be washed and dried and the bottle cap screwed back on tightly.
Po każdym odmierzeniu dawki pipetę należy umyć i wysuszyć a butelkę szczelnie zakręcić kapslem.
EnglishAvoid touching the skin with the pipette's contents.
Strona 2/ 3©EMEA 2009 Należy unikać kontaktu zawartości pipety ze skórą.
EnglishEmpty the pipette into any non- alcoholic drink, except for tea, by sliding the upper ring down.
Dozownik opróżnić przesuwając górny pierścień w dół.
EnglishHold the pipette upright, bend the tip of the pipette to break the tip along the scored line.
Przytrzymać ją w pozycji pionowej, zgiąć górną część pipety tak, aby odłamać końcówkę wzdłuż perforowanej linii.