"plain to see" translation into Polish

EN

"plain to see" in Polish

See the example sentences for the use of "plain to see" in context.

Context sentences for "plain to see" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is plain to see that international trade and the Internet are mutually beneficial.
Wyraźnie widać, że handel międzynarodowy i Internet przynoszą sobie wzajemne korzyści.
EnglishIt is plain to see, however, that ILO conventions are violated in some Member States.
Widać jednak wyraźnie, że konwencje MOP są naruszane w niektórych państwach członkowskich.
EnglishBut in the tidied up version, it's plain to see that it's a sunburnt woman playing volleyball.
Ale w wersji uporządkowanej wyraźnie widać, że jest to poparzona słońcem kobieta grająca w siatkówkę.
EnglishThere has also been - I am sorry to say - the failure of the Lisbon Strategy, as is plain to see today.
Z przykrością wspomnieć muszę także o porażce strategii lizbońskiej, która dziś jest ewidentna.
EnglishThe disillusionment of the people with the way in which the country is being run is also plain to see.
Wyraźnie widać również, że obywatele stracili złudzenia co do tego, w jaki sposób rządzi się tym krajem.
EnglishThe facts are undeniable and are plain to see.
Fakty są niezaprzeczalne i oczywiste.
EnglishI think this is plain to see.
Moim zdaniem widać to na pierwszy rzut oka.
English♫ ♫ But if the red light is on ♫ ♫ in the middle of the night ♫ ♫ and everybody listens to my song, ♫ ♫ then it is plain to see.
♫ ♫ Ale kiedy w środku nocy ♫ ♫ zapala się czerwone światło ♫ ♫ i wszyscy słuchają mojej piosenki, ♫ ♫ jest to oczywiste.
EnglishThe problem is plain to see.
EnglishThe benefits that would stem from this are plain to see, indeed it is hard to understand why a plan of this scope has not been published before now.
Korzyści, jakie wypływałyby z przyjęcia takiego podejścia są widoczne gołym okiem i naprawdę trudno jest zrozumieć, dlaczego plan o takim znaczeniu nie został dotychczas opublikowany.
EnglishThe elderly, especially in the new Member States, are not at all or partially familiar with this field and the losses resulting for society as a whole are plain to see.
Osoby starsze, szczególnie w nowych państwach członkowskich, nie wiedzą nic lub wiedzą niewiele na temat tych rozwiązań, co przynosi oczywiste straty dla ogółu społeczeństwa.
EnglishWhen Galileo is in place, the Union will enjoy total independence as well as superiority in this area, and it is plain to see the importance of the applications.
Unia wraz z wejściem w życie programu Galileo będzie całkowicie niezależna, a także uzyska przewagę w tym obszarze, co sprawia, że znaczenie tych zastosowań jest widoczne gołym okiem.

Other dictionary words

English
  • plain to see

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Romanian-English dictionary.