"plain water" translation into Polish

EN

"plain water" in Polish

See the example sentences for the use of "plain water" in context.

Similar translations for "plain water" in Polish

plain noun
plain adjective
water noun
Polish
to water verb

Context sentences for "plain water" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSwallow your tablet with a full glass of plain water (at least 180 ml).
Tabletkę należy połknąć popijając pełną szklanką zwykłej wody (co najmniej 180 ml)
EnglishSo they drank as much vodka as they did plain water, which was interesting.
Co jest szczególnie interesujące, wypiły tyle samo wódki, co czystej wody.
EnglishIf such contact occurs, wash thoroughly with soap and water; rinse eyes with plain water.
W przypadku kontaktu, skórę należy umyć mydłem oraz wodą, oczy przemyć zwykłą wodą.
EnglishPlain water may be taken at any time during the course of Bondronat treatment.
W trakcie leczenia preparatem Bondronat można zawsze pić czystą wodę.
EnglishPlain water may be taken at any time during the course of Bondronat treatment.
W trakcie leczenia lekiem Bondronat można zawsze pić czystą wodę.
EnglishBondronat tablet with a full glass of plain water only (about 200 mL).
tabletkę leku Bondronat, popijając wyłącznie pełną szklanką czystej wody (około 200 ml).
Englishdo not drink anything (except plain water if you need it) do not take any other medicines
nic nie pić (z wyjątkiem zwykłej wody, jeśli potrzeba) nie przyjmować żadnych innych leków
EnglishPlain water is the only drink that should be taken with Bondenza.
Zwykła woda jest jedynym napojem, którym należy popić preparat Bondenza.
EnglishDo not take your tablet with any drink other than plain water
Nie należy przyjmować tabletki z jakimkolwiek napojem innym niż czysta woda.
EnglishPlain water is the only drink that should be taken with Bonviva.
Zwykła woda jest jedynym napojem, którym należy popić preparat Bonviva.
EnglishThe tablets should be swallowed whole with a full glass of plain water (180 to 240 ml) while the
Tabletki należy połykać w całości popijając pełną szklanką czystej wody (180 do 240 ml), kiedy
EnglishIf such contact occurs, wash thoroughly with soap and water; rinse eyes with plain water.
W razie wystąpienia takiego kontaktu, skórę należy dokładnie umyć wodą z mydłem a oczy przemyć zwykłą wodą.
EnglishIf such contact occurs, wash thoroughly with soap and water; rinse eyes with plain water.
Jeżeli dojdzie do takiego kontaktu, należy dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, oczy należy przemyć zwykłą wodą.
EnglishThis guy also liked plain water and the muscle relaxant.
Ten gość lubił także czystą wodę i środek zwiotczający mięśnie.
EnglishIf such contact occurs, soap and water should be used to wash thoroughly and the eyes should be rinsed with plain water.
Jeżeli dojdzie do takiego kontaktu, należy dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, oczy należy przemyć
EnglishIf any powder gets into your eyes or mouth, rinse thoroughly with plenty of plain, fresh water.
W przypadku kontaktu proszku z oczami lub jamą ustną, należy płukać oczy lub jamę ustną dużą ilością zwykłej, świeżej wody.
EnglishThe extent of absorption is impaired when taken together with food or beverages (other than plain water).
Stopień absorpcji jest zmniejszony, jeśli lek przyjmuje się razem z pożywieniem lub napojami (innymi niż czysta woda).
EnglishThe extent of absorption is impaired when taken together with food or beverages (other than plain water).
Wchłanianie jest zmniejszone w przypadku, gdy lek podawany jest razem z posiłkami lub napojami (innymi, niż zwykła woda).
EnglishIf such contact occurs, soap and water should be used to wash thoroughly and the eyes should be rinsed with plain water.
Jeżeli dojdzie do takiego kontaktu, należy dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, oczy należy przemyć zwykłą wodą.
EnglishTablets should be swallowed whole with a glass of plain water (180 to 240 ml) while the patient is sitting or standing in an upright position.
Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką zwykłej wody (180 do 240 ml), w pozycji wyprostowanej (siedzącej lub stojącej).

Other dictionary words

English
  • plain water

Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la.