"plaintiff" translation into Polish

EN

"plaintiff" in Polish

EN plaintiff
volume_up
{noun}

1. law

plaintiff (also: complainant, applicant, claimant)
So you have five million, that is, five million authors and five million plaintiffs is a massive lawsuit.
Więc mamy pięć milionów, to znaczy, pięć milionów autorów a pięć milionów powodów to wielki pozew.
Ágnes Hankiss was accused by a private plaintiff of allegedly committing the crime of public defamation and, in particular, the crime of defaming the memory of a dead person, the plaintiff's father.
Ágnes Hankiss została oskarżona przez oskarżyciela prywatnego o domniemane popełnienie przestępstwa zniesławienia, a w szczególności zniesławienia osoby nieżyjącej, ojca powoda.
plaintiff (also: claimant)
If one emblematic figure, above all others, has emerged during this trial... it would have to be beautiful, young plaintiff, Kimberly Joyce.
Jeśli jedna symboliczna postać, ponad wszystkie inne, pojawi sie podczas procesu... to będzie to musiała być piękna, powódka, Kimberly Joyce.

Synonyms (English) for "plaintiff":

plaintiff

Context sentences for "plaintiff" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishParagraphs 15 and 18 together allow the plaintiff to choose the legal system that is most favourable.
Ustępy 15 i 18 umożliwiają pozywającemu wybranie najkorzystniejszego systemu prawnego.
EnglishHowever, we do have serious misgivings on the issue of the reversal of the burden of proof from the plaintiff to the accused.
Mamy jednak poważne obawy w związku z odwróceniem ciężaru dowodu z pozywającego na oskarżonego.
EnglishThe information asymmetry is to be reduced by forcing companies to provide information to the plaintiff.
Planuje się zmniejszenie asymetrii informacyjnej poprzez zobowiązanie przedsiębiorstw do udostępniania pozywającym informacji.
EnglishÁgnes Hankiss was accused by a private plaintiff of allegedly committing the crime of public defamation and, in particular, the crime of defaming the memory of a dead person, the plaintiff's father.
Ágnes Hankiss została oskarżona przez oskarżyciela prywatnego o domniemane popełnienie przestępstwa zniesławienia, a w szczególności zniesławienia osoby nieżyjącej, ojca powoda.