EN planes
volume_up
{plural}

planes (also: airplanes)
I loved watching planes barrel over our holiday home in the countryside.
Uwielbiałem oglądać samoloty zataczające koła nad naszym domkiem wypoczynkowym na wsi.
And we began making various odd planes and creatures.
Zaczęliśmy robić różne dziwne samoloty i kreatury.
There's trains and planes and cars and Bill O'Reilly, he's very noisy.
Pociągi, samoloty i samochody, i Bill O'Reilly, ten to hałasuje.

Context sentences for "planes" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeople have planes to catch; it is inconvenient; it makes a mockery of Parliament.
Ludzie mają swoje plany; to bardzo uciążliwa sytuacja, wystawiająca Parlament na pośmiewisko.
EnglishFlight pilots practice in flight simulators so that they don't make real mistakes in planes.
Piloci trenują w symulatorze lotu by nie robić pomyłek w samolocie.
EnglishAnd then you see, these are some of the meals that I've been fed on the planes.
To są niektóre z posiłków, które jadłem w samolocie.
EnglishThe city was closed until early '90s because, of all things, they were producing glass for Tupolev planes.
Miasto było zamknięte do wczesnych lat 90', ponieważ produkowano tam szkło do Tupolewów.
EnglishNext week, hundreds of participants will be boarding planes for Mexico, which will generate CO2 emissions.
W przyszłym tygodniu setki uczestników wsiądą do samolotów do Meksyku, co spowoduje emisję CO2.
EnglishPrior to World War II, they were making 1000 planes a year.
Przed rozpoczęciem wojny produkowali 1000 samolotów rocznie.
EnglishYou won't see very many planes go from South America to Africa.
Niewiele samolotów lata z Ameryki Południowej do Afryki.
EnglishAnd my mind was now suspended between two very opposite planes of reality.
Dźwięki były ogłuszające i chaotyczne.
EnglishThe safety of planes and lives must come first.
Bezpieczeństwo samolotów i ludzi musi stać na pierwszym miejscu.
EnglishIn addition, military no-fly zones prevent planes from flying in a straight line from one airport to another.
W dodatku wojskowe strefy zakazu lotów uniemożliwiają lot po linii prostej z jednego lotniska do drugiego.
EnglishHaving empty planes take off makes no sense from an economic or an environmental perspective.
Z punktu widzenia gospodarczego oraz ochrony środowiska, obowiązek wysyłania w powietrze pustych samolotów jest bezsensowny.
EnglishWith this factory and 100,000 planes a year, we could make all of America's electricity in about 10 years.
Mając taką fabrykę i 100,000 samolotów rocznie, wytworzylibyśmy energię elektryczną dla całej Ameryki w 10 lat.
EnglishWith the 27 Member States, the European Union has approximately 2 million soldiers, 10 000 tanks and 3 000 fighter planes.
W 27 państwach członkowskich Unii jest około 2 mln żołnierzy, 10 tys. czołgów i 3 tys. myśliwców.
EnglishEven if we lowered it, the airlines would still not consider putting a stop to the practice of flying empty planes.
Nawet jeśli to zrobimy, linie lotnicze wciąż nie rozważą zaprzestania praktyki realizacji lotów pustych samolotów.
EnglishIn aviation, we would never let people fly on airplanes if for every nine planes that took off one would crash.
W lotnictwie nigdy byśmy nie pozwolili ludziom wsiąść do samolotu, jeśli 1 z 9 startujących samolotów miałby się rozbić.
EnglishThere are lines in front of the one on the right, and there are lines behind the one on the left, and so it takes it into different planes.
Te linie z przodu po prawej stronie i linie z tyłu po lewej. ~~~ Powstają różne płaszczyzny.
EnglishTo some, it is simply about preventing the planes of Muammar al-Gaddafi from firing on the civilian population.
W rozumieniu niektórych dotyczy on po prostu uniemożliwienia samolotom Muammara al-Kaddafiego ostrzału ludności cywilnej.
EnglishFinally, millions were spent on 'liquid on planes' without serious debate.
I ostatnia rzecz: w rozwiązania z dziedziny tzw. liquids on planes zainwestowano ciężkie miliony, choć nie było żadnej poważnej dyskusji na ten temat.
EnglishHere are some selection planes.
EnglishData processing by filtered backprojection and reconstruction in three planes (transaxial, coronal, and sagittal) is recommended.
Zalecane jest przetworzenie danych przez filtrowane odwzorowanie i rekonstrukcję w trzech płaszczyznach (wzdłużosiowej, czołowej, i strzałkowej).