"planets" translation into Polish

EN

"planets" in Polish

PL
PL

EN planets
volume_up
{plural}

planets
There are small planets, there are bigger planets, there are big planets, okay.
Istnieją małe, większe i duże planety.
(Laughter) These are people naming planets, and they won't use their first names.
(Śmiech) Ludzie, którzy nazywają planety, nie używają swoich własnych imion.
And with a more powerful telescope, you'll be able to see stars, and planets.
Przez jeszcze silniejszy teleskop można byłoby zobaczyć gwiazdy i planety.

Synonyms (English) for "planet":

planet

Context sentences for "planets" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese are not discoveries of planets or new technologies or science.
Nie chodzi tu o odkrywanie planet ani nowych technologii, ani o odkrycia naukowe.
EnglishAnd this is going to be an instrument to detect Earth-like planets around sun-like stars.
Będzie to narzędzie do wykrywania planet typu ziemskiego przy gwiazdach typu Słońca.
EnglishThis is closely related to tectonic and volcanic activity of planets.
Wiąże się to w istotny sposób z aktywnością tektoniczną i wulkaniczną planet.
EnglishThe ecliptic, which is the path of the sun, moon, and planets correspond to an offset circle.
Droga słońca, księżyca i planet na niebie przedstawiona jest dzięki kołu ekliptyki.
EnglishWe didn't have any evidence whether planets like the Earth are out there.
Nie mieliśmy żadnych dowodów na istnienie planet podobnych do Ziemi.
EnglishNow we are reviewing the spectra of about 300 stars with extrasolar planets.
Obecnie badamy widma około 300 gwiazd w układach planetarnych.
EnglishThey then re-collapsed into another generation of stars and planets.
Potem się ponownie zapadły tworząc kolejne pokolenie gwiazd i planet.
EnglishIt basically tells us this is the distribution of planets in size.
Dzięki niemu możemy się dowiedzieć jaki jest rozkład rozmiarów planet.
EnglishIn the next 15 years, almost 500 planets were discovered orbiting other stars, with different methods.
W ciągu ostatnich 15 lat, odkryto ok. 500 planet z użyciem różnych metod.
EnglishSo, we can even put a number to how many of those planets now do we expect our own Milky Way Galaxy harbors.
Możemy nawet oszacować ile takich planet oczekujemy znaleźć w naszej Galaktyce.
EnglishA lot has happened in the last few years, and let's start with the planets.
Mnóstwo się ostatnio zdarzyło. ~~~ Zacznijmy od planet.
EnglishThe planets which are marked "like Earth," [are] definitely more than any other planets that we see.
Planet oznaczonych jako "typ Ziemi" jest zdecydowanie więcej niż innych planet jakie widzimy.
EnglishThe stars in those galaxies probably don't have planets around them.
Gwiazdy tych galaktyk prawdopodobnie nie posiadają planet.
EnglishSo we count many, many such planets, and they have different sizes.
Możemy zliczyć mnóstwo takich planet o różnych rozmiarach.
EnglishWe clearly have to be small, compared to stars and planets -- otherwise we'd be crushed by gravity.
W porównaniu z gwiazdami i planetami, musimy być mali, w innym razie grawitacja by nas zgniotła.
EnglishWhat about the idea of the plurality of the worlds, about life on other planets?
Czy może istnieć wiele światów i form życia?
EnglishYou can actually go and detect and study a chemical composition of planets far, far, far from solar system.
Dzięki niej potrafimy wykryć i zanalizować skład chemiczny planet daleko od Układu Słonecznego.
EnglishIf you look at the solar system, as we know it today, it has a few planets close to the Sun. ~~~ That's where we live.
W Układzie Słonecznym w obecnej postaci jest kilka planet blisko Słońca - tu mieszkamy.
EnglishUnfortunately, the two sides came from different planets.
Niestety, obydwie jego strony pochodziły z różnych planet.
EnglishAnd it is a body that has long intrigued people who've watched the planets.