"plankton" translation into Polish

EN

"plankton" in Polish

PL

"plankton" in English

EN plankton
volume_up
{noun}

plankton
It is the big cats, and it's the plankton.
I wielkie koty i plankton.
It runs down the rivers, and it feeds the plankton, the little microscopic plant cells in the coastal water.
Nawozy spływają rzekami do morza i odżywiają plankton, mikroskopijne cząstki roślinne unoszące się w przybrzeżnych wodach.
We see the base of the food chain, the plankton, the small things, and we see how those animals are food to animals in the middle of the pyramid, and on so up this diagram.
Widzimy podstawę łańcuch pokarmowego, plankton, małe organizmy i widzimy jak te zwierzęta stają się pożywieniem dla innych ze środka piramidy w górę.

Context sentences for "plankton" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, how do we analyze samples like this one that contain more plastic than plankton?
Jak analizujemy takie próbki, gdzie więcej jest tworzyw sztucznych, niż planktonu?
EnglishAnd the black rock is the sediment on the sea bottom in the absence of plankton.
Ta czarna skała to osad z dna morza, powstały bez udziału planktonu.
EnglishThen the plankton feeders, these little damselfish, the little animals floating in the water.
Następnie planktonożercy, małe garbiki, stworzenia dryfujące w wodzie.
English. ~~~ It might be a change in the distribution of plankton.
niektórych, to nie spadek populacji lecz zmiana występowania planktonu.
EnglishThat's bad news for coral reefs and oxygen-producing plankton.
To zła wiadomość dla raf koralowych i produkującego tlen planktonu.
EnglishIt's extremely clear water, because there's hardly any plankton.
Woda jest niezwykle czysta, bo nie ma tam prawie planktonu.
EnglishIt was recently dragged for plankton by scientists, and they found six times as much plastic as plankton.
Ostatnio naukowcy poszukiwali tam planktonu i znaleźli sześć razy więcej plastiku niż planktonu.
EnglishAnd yet, if you look at whale sharks, which is the other plankton eating large shark, its diversity is much greater.
Rekin wielorybi, inny duży rekin żywiący się planktonem, jest o wiele bardziej zróżnicowany.
EnglishTalk about more plastic bags than plankton.
Zobaczcie – plastikowych toreb jest tu więcej niż planktonu.
English(Laughter) I showed him and Maria a zooplankton trawl from the gyre north of Hawaii with more plastic than plankton.
Pokazałem im włok z zooplanktonem z wiru na północ od Hawajów, gdzie było więcej plastyku niż planktonu.
EnglishThey're also harmless plankton-feeding animals.
Są nieszkodliwymi, żywiącymi się planktonem rybami.
EnglishAnd they are thought to be able to filter a cubic kilometer of water every hour and can feed on 30 kilos of zoo plankton a day to survive.
Sądzimy, że są zdolne przefiltrować 1 km³ wody na godzinę i potrzebują 30 kg planktonu dziennie, żeby przeżyć.
EnglishMike Latz at Scripps Institution, of a dolphin swimming through bioluminescent plankton.
Oto film nakręcony przez doktora Mike'a Latza z Instytutu Oceanografii imienia Scrippsa pokazujący delfina pływającego pośród świecącego planktonu.
EnglishThe dolphins eat the fish that have PCBs from the plankton, and those PCBs, being fat-soluble, accumulate in these dolphins.
Delfiny jedzą ryby które pobierają PCB z planktonem, następnie PCB, które rozpuszczają się w tłuszczach, odkładają się w organizmach delfinów.
EnglishSo, if we could have the lights down and have it as dark in here as possible, I have a flask that has bioluminescent plankton in it.
Więc, jeśli moglibyśmy zgasić światła tak, żeby było tu najciemniej jak to tylko możliwe, Mam przy sobie butelkę z bioluminescencyjnym planktonem w środku.
EnglishBut just to try to prove that fact to you, I've brought along some bioluminescent plankton in what is undoubtedly a foolhardy attempt at a live demonstration.
Jednak żeby udowodnić ten fakt przyniosłam ze sobą trochę planktonu ze zdolnością do bioluminescencji, co jest niewątpliwie szaloną próbą demonstracji na żywo.