"planned obsolescence" translation into Polish

EN

"planned obsolescence" in Polish

EN planned obsolescence
volume_up
{noun}

1. commerce

planned obsolescence (also: built-in obsolescence, life, obsolescence)
volume_up
żywotność {f} (zakładana żywotność urządzenia)

Similar translations for "planned obsolescence" in Polish

planned adjective
to plan verb
plan noun
obsolescence noun

Context sentences for "planned obsolescence" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlanned obsolescence is the deliberate creating of products that will not last and that are not repairable.
Planowe starzenie się to celowe tworzenie produktów, które nie są trwałe i nie nadają się do naprawy.
EnglishEnergy efficiency, use of recyclables and low-toxicity materials are all a step in the right direction, but an important addition is the elimination of planned obsolescence.
Efektywność energetyczna, korzystanie z odnawialnych zasobów i materiałów o niskiej toksyczności to kroki w dobrą stronę, ale istotnym dodatkiem jest eliminacja planowego starzenia się.