"planners" translation into Polish

EN

"planners" in Polish

EN planners
volume_up
{plural}

planners
The architects and planners will commence the execution planning in January 2009.
Architekci i planiści przystąpią do opracowania planów wykonawczych w styczniu 2009 roku.
Urban planners should identify a development plan that preserves the old city of Kashgar.
Planiści miasta powinni opracować plan rozwoju, który zachowa stare miasto w Kaszgarze.
Planners and building inspectors will receive appropriate guidance from this directive.
Planiści i inspektorzy budowlani otrzymają odpowiednie wskazówki płynące ze wspomnianej dyrektywy.
planners
The best civil engineers we had, the best planners, the best architects.
Najlepsi inżynierowie, jakich mieliśmy, najlepsi urbaniści, najlepsi architekci.
planners

Synonyms (English) for "planner":

planner

Context sentences for "planners" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI get asked a lot what the difference between my work is and typical Pentagon long-range strategic planners.
Często pytają mnie o różnicę pomiędzy moją pracą a pracą typowych strategów Pentagonu.
EnglishWe need to break down our vision of what planners are, of what the correct way of a path is.
Koniecznym jest zniszczenie naszej wizji tego, kim są architekci, tego, która ścieżka jest prawidłowa!
EnglishSince January 2009, architects and planners have been working on the detailed plans for the new premises.
Od stycznia 2009 r. architekci i projektanci pracują nad szczegółowymi planami nowej siedziby.
EnglishAn initial competition for landscape planners went into its second round in June 2010, with six works.
W czerwcu 2010 6 prac zakwalifikowano do drugiego etapu konkursu na zagospodarowanie przestrzeni lotniska.
EnglishWhat I need to say to the planners of the world, the governments, the strategists is, "You have treated the arts as the cherry on the cake. ~~~ It needs to be the yeast."
To, co chcę powiedzieć architektom świata, rządom, strategom to: "Traktowaliście sztukę jak wisienkę na torcie, a ona musi być drożdżami"!
EnglishThe evaluation was conducted by expert teams consisting of ECB representatives, the architect, the planners, the external project manager and the construction manager.
Oceny dokonały zespoły ekspertów z udziałem przedstawicieli EBC, biura architektonicznego, projektantów, firmy zarządzającej projektem i kierownika budowy.