"planning" translation into Polish

EN

"planning" in Polish

EN planning
volume_up
{noun}

If it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.
Gdyby istniała, zmieniłaby projekt pojazdów kosmicznych i planowanie misji.
It is vital that urban planning is efficient and carefully thought out.
Ważne jest, aby planowanie przestrzenne było przemyślane i wydajne.
But people at Oxford prepared for a democratic Germany and engaged in planning.
Ale ludzie z Oksfordu przygotowywali się na demokratyczne Niemcy i rozpoczęli planowanie.

Synonyms (English) for "planning":

planning

Context sentences for "planning" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInform your doctor or nurse if you are planning to become pregnant or if you are ed
Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o istniejącej lub planowanej ciąży.
EnglishThe Commission is planning to create a legal framework next year for fund mergers.
Komisja planuje na przyszły rok stworzenie ram prawnych dla połączeń funduszy.
EnglishWe believe that the principle of reliable planning should currently be given priority.
Sądzimy, że za priorytet należy obecnie uznać zasadę przewidywalnego planowania.
EnglishIf you are planning to become pregnant and do not use adequate contraceptive measures
jeśli pacjentka planuje ciążę i nie stosuje skutecznych środków antykoncepcyjnych;
EnglishBe sure to tell your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant.
Koniecznie należy poinformować lekarza o istniejącej lub planowanej ciąży.
EnglishYou should not take Prandin if you are pregnant or you are planning to become pregnant.
Nie należy stosować leku Prandin w czasie ciąży lub w przypadku jej planowania.
EnglishYou should not take NovoNorm if you are pregnant or you are planning to become pregnant.
Nie należy stosować leku NovoNorm w czasie ciąży lub w przypadku jej planowania.
EnglishAlways tell your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant.
Należy zawsze poinformować lekarza prowadzącego o ciąży lub planach zajścia w ciążę.
EnglishYou know, where it was highly technical, and it required enormous planning.
Wszystko opierało się na technologii i wymagało ogromnej ilości planowania.
EnglishOne such measure concerns the planning of housing developments for tourism purposes.
Jeden z takich środków dotyczy planowania zabudowy mieszkalnej do celów turystycznych.
EnglishThe architects and planners will commence the execution planning in January 2009.
Architekci i planiści przystąpią do opracowania planów wykonawczych w styczniu 2009 roku.
EnglishYou should be world champions in practical implementation, not in planning!
Powinni być państwo mistrzami światowymi we wdrażaniu, a nie w planowaniu!
EnglishUnfortunately, many aspects relating thereto remain at the planning stage.
Niestety wiele aspektów z nimi związanych pozostaje nadal w sferze planów.
EnglishOnce we realized that, we decided it was time to do our own planning.
Gdy tylko zdaliśmy sobie z tego sprawę, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce.
EnglishInform your doctor if you are planning to become pregnant, or if you are already pregnant.
Należy poinformować lekarza o zamiarze zajścia w ciążę lub o istniejącej już ciąży.
EnglishSustainability must therefore be included right from the planning phase.
Dlatego też element zrównoważonego rozwoju należy uwzględniać już w fazie planowania.
EnglishThen they said, "Nevermore, stupid central planning."
Chiny wyszły z kryzysu, powiedzieli "Nigdy więcej głupiego planowania centralnego."
EnglishBut, by now, you're probably asking, how am I planning to solidify a sand dune?
Pewnie już się zastanawiacie, jak zamierzam zestalić wydmę piaskową?
EnglishThere is mention of planning future investments and setting strategic axes.
Wspomina się o planowaniu przyszłych inwestycji i strategicznych osiach.
EnglishInform your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant.
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.