"planning stage" translation into Polish

EN

"planning stage" in Polish

EN planning stage
volume_up
{noun}

planning stage
volume_up
etap planowania {m}
The fact that many projects do not go beyond the planning stage must be taken into account.
Należy wziąć pod uwagę to, że wiele projektów nie wychodzi poza etap planowania.

Similar translations for "planning stage" in Polish

planning noun
to plan verb
stage noun
stage adjective
Polish
to stage verb
stages noun

Context sentences for "planning stage" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, many aspects relating thereto remain at the planning stage.
Niestety wiele aspektów z nimi związanych pozostaje nadal w sferze planów.
EnglishThe EU Police mission (EUPOL) is currently in the planning stage.
Misja Policyjna UE (EUPOL) znajduje się obecnie na etapie planowania.
EnglishIs Commissioner Reding planning, at any stage, to ask her colleague, the Trade Commissioner, to provide transparency?
Czy pani komisarz Reding planuje, że w dowolnej fazie poprosi swojego kolegę, komisarza ds. handlu, o zapewnienie przejrzystości?
EnglishWe need to pay particular attention both to nuclear power stations already in operation and to those in the planning stage.
Musimy zwrócić szczególną uwagę zarówno na działające już elektrownie jądrowe, jak i na te znajdujące się nadal na etapie planowania.
EnglishToday's reports show that the European Union is creatively confident, having pragmatically undertaken the planning of the transition stage.
Dzisiejsze sprawozdania pokazują, że Unia Europejska jest kreatywnie pewna i pragmatycznie podeszła do planowania etapu transformacji.
EnglishSafety issues must be taken into account at the planning and design stage, including the planning of road infrastructure, as well as when the roads come into use.
Kwestia bezpieczeństwa musi być uwzględniona zarówno na etapie planowania, projektowania, w tym projektowania infrastruktury drogowej, jak i na etapie jej eksploatacji.