"planning to do" translation into Polish

EN

"planning to do" in Polish

See the example sentences for the use of "planning to do" in context.

Similar translations for "planning to do" in Polish

planning noun
to plan verb
to preposition
Polish
to conjunction
do noun
Polish
to do verb

Context sentences for "planning to do" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is exactly what the EU is planning to do, and the Commission will come forward with the appropriate proposals shortly.
Właśnie takie są zamierzenia UE, a Komisja wkrótce przedstawi stosowne wnioski.
EnglishI know that the Commission has the same aims as the European Parliament, but what is the Commission planning to do?
Wiem, że Komisja ma takie same cele, co Parlament Europejski, ale co Komisja planuje zrobić?
EnglishWhat are you and Mrs Ashton planning to do to strengthen the EU's policy on the promotion of democracy?
Co pan i pani komisarz Ashton planują zrobić w celu wzmocnienia polityki UE na rzecz wspierania demokracji?
EnglishWhich planning tools do we make available?
Jakie udostępniamy narzędzia planowania?
EnglishWhat are you planning to do with Jenova's head?
EnglishHence, the question to the President-in-Office, Mrs Schauvliege, as to what the Council is planning to do in the near future.
Dlatego mam pytanie do urzędującej przewodniczącej Rady, pani Schauvliege, co Rada planuje zrobić w najbliższym czasie.
EnglishWhat are you planning to do on this?
English. ~~~ I sent the message: what is going about the progress of the war and what they are planning to do.
Nie wiem do ilu osób miałem adresy, ale wysyłałem wiadomość o tym jak postępuje wojna i co zamierzają zrobić.
EnglishI think that if you do that you will restore some credibility here, because I think that we remain unconvinced on that side about what you are planning to do.
Myślę, że przywróciłoby to trochę wiarygodności, gdyż pozostajemy nieprzekonani do tego, co państwo planują zrobić.
EnglishCould you clarify whether there is a plan, if so, whether it is a quality plan, and if not, what you are planning to do about it?
Czy mógłby Pan wyjaśnić, czy jakiś plan istnieje, a jeśli tak, to czy jest to plan wysokiej jakości; jeśli zaś nie, co planuje Pan w tej sprawie zrobić?
EnglishAnd what they're planning to do is to enlighten us on almost every aspect of Darwin and his life, and how he changed our thinking.
Będą oświecać nas na temat prawie wszystkich aspektów Będą oświecać nas na temat prawie wszystkich aspektów życia Darwina i jego wpływu na nasze myślenie.
EnglishThey couldn't stop talking about all the things they did in 1950, all the things they were planning to do in 1950, all the dreams of what they wanted to accomplish in 1950.
Nie mogli przestać opowiadać o wszystkich rzeczach, które robili w 1950, wszystkich rzeczach, które planowali zrobić w 1950, wszystkich marzeniach o tym, co chcieli osiągnąć w 1950.

Other dictionary words

English
  • planning to do

Search for more words in the English-Chinese dictionary.