"plans from" translation into Polish

EN

"plans from" in Polish

See the example sentences for the use of "plans from" in context.

Similar translations for "plans from" in Polish

plans noun
to plan verb
plan noun
from preposition

Context sentences for "plans from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, as is so often the case, these plans from the EU go a step too far.
Planu UE jednak, jak to często ma miejsce, idą o krok za daleko.
EnglishSecondly, all the spending commitments in the recovery plans are far from being of equal merit.
Po wtóre, zobowiązania do wydatków podjęte w ramach planów naprawczych mają niejednakowy walor.
EnglishIn many cases, we need joint plans and programmes from the External Action Service and the Commission.
W wielu sprawach potrzebujemy wspólnych planów i programów Służby Działań Zewnętrznych oraz Komisji.
EnglishWe can examine the contents, the consistency and the impact of the plans from a policy point of view.
Możemy przeanalizować zawartość merytoryczną, spójność i skutki takich planów z punktu widzenia polityki.
EnglishSo in these plans, we had about 657 plans that ranged from offering people anywhere from two to 59 different fund offerings.
Jakieś 657 programów oferowało klientom od 2 do 59 funduszy inwestycyjnych.
EnglishSecondly, we need definite, binding conversion plans from the rail companies and the countries.
Po drugie, potrzebujemy zdecydowanych wiążących planów przekształceń po stronie przedsiębiorstw kolejowych i krajów.
EnglishWe will continue to assess mitigation plans from other countries and take this decision at the appropriate time in Copenhagen.
Będziemy nadal oceniać plany łagodzenia skutków przedstawione przez inne państwa i podejmiemy decyzję w tej sprawie w odpowiednim terminie w Kopenhadze.

Other dictionary words

English
  • plans from

Translations into more languages in the bab.la Dutch-English dictionary.