"plant food" translation into Polish

EN

"plant food" in Polish

EN plant food
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "plant food":

plant food

Context sentences for "plant food" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUse of PCB waste oils in an Irish food recycling plant (debate)
Utylizacja zużytych olejów PCB w fabryce recyklingu produktów spożywczych w Irlandii (debata)
EnglishIt is a vital and irreplaceable food for plant life.
To ważne i niezastąpione źródło pożywienia dla flory.
EnglishAnd in fact, we could make it from a waste stream -- so for example, a waste sugar stream from a food processing plant.
Właściwie, moglibyśmy do tego używać odpadów -- na przykład, cukru, który pozostał po przetwarzaniu żywności.
EnglishYou go to any factory, any power plant, any chemical plant, any food processing plant, you look around -- everything is being run by computers.
Każda fabryka, elektrownia, fabryki chemiczne, fabryki jedzenia. ~~~ Wszystko wokół nas kontrolują komputery.
English- The next item is the Commission statement on the use of PCB waste oils in an Irish food recycling plant.
Następnym punktem porządku jest oświadczenie Komisji w sprawie utylizacji zużytych olejów PCB w fabryce recyklingu produktów spożywczych w Irlandii.
English(DE) Madam President, Commissioner, we are, tonight, discussing the use of PCB waste oils in an Irish food recycling plant.
(DE) Pani przewodnicząca, pani komisarz! Dzisiejszego wieczoru omawiamy sprawę utylizacji zużytych olejów PCB w fabryce recyklingu produktów spożywczych w Irlandii.