"plasmid" translation into Polish

EN

"plasmid" in Polish

PL
EN

plasmid {noun}

volume_up
1. medicine
It is obtained from a clone of E. coli, which harbours a genetically engineered plasmid hybrid encompassing an interferon alfa-2b gene from human leukocytes.
Uzyskiwany jest ze szczepu E. coli, w który wbudowano zmieniony genetycznie plazmid zawierający gen interferonu alfa- 2b
It is obtained from a clone of E. coli, which harbours a genetically engineered plasmid hybrid encompassing an interferon alfa-2b gene from human leukocytes.
ie E. coli, w który wbudowano zmieniony genetycznie plazmid zawierający gen interferonu alfa- 2b pochodzący z ludzkich leukocytów.
It is obtained from a clone of E. coli, which harbours a genetically engineered plasmid hybrid encompassing an interferon alfa-2b gene from human leukocytes. rod
Uzyskiwany jest ze szczepu E. coli, w który wbudowano zmieniony genetycznie plazmid zawierający gen interferonu alfa- 2b zn

Synonyms (English) for "plasmid":

plasmid

Context sentences for "plasmid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlasmid-mediated resistance encoded by qnr-genes has been reported.
Występowała oporność plazmidowa kodowana przez geny qnr.
EnglishResistance may be chromosomal or plasmid-encoded and may be transferred if associated with transposons or plasmids.
Oporność może być kodowana chromosomalnie lub plazmidowo i może być przekazana, jeśli jest związana z transpozonami lub plazmidami.
EnglishIt is obtained from a clone of E. coli, which harbours a genetically engineered plasmid hybrid encompassing an interferon alfa-2b gene from human leukocytes. rod
Aktywność preparatu Viraferon jest wyrażona w jednostkach międzynarodowych (j. m.), przy czym lec
EnglishResistance may be chromosomal or plasmid-encoded and may be transferable if associated with transposons or plasmids.
Oporność może być chromosomowa lub kodowana plazmidem i może być przekazywana innym komórkom bakteryjnym, jeżeli związana jest z transpozonami lub plazmidami.
EnglishTransferable plasmid-mediated quinolone resistance associated with qnr has been detected in quinolone-resistant clinical strains of E. coli and Klebsiella spp.
Powiązana z genem qnr przenoszona przez plazmidy oporność na chinolony została wykryta u chinolono- opornych szczepów E. coli oraz Klebsiella spp.
EnglishTransferable plasmid-mediated quinolone resistance associated with qnr has been detected in quinolone-resistant clinical strains of E. coli and Klebsiella spp.
Oporność na chinolony przekazywana za pośrednictwem plazmidów związana z qnr została wykryta u opornych na chinolony szczepów klinicznych pałeczki okrężnicy (E. coli) i Klebsiella spp.