EN plug
volume_up
{noun}

plug (also: plugin)
An intelligent receptacle prevents injuries because the power is always off, until an intelligent plug is detected.
Inteligentne gniazdko zapobiega obrażeniom, ponieważ jest wyłączone, aż inteligentna wtyczka zostanie wykryta.
There are plug-ins to be able to load in different data sets that NASA's collected over the years.
Istnieją wtyczki pozwalające na załadownie różnych partii danych, które NASA gromadziła przez lata.
I don't know about you, it takes me 15 minutes to change a plug.
Nie wiem jak wam, ale mi zmiana wtyczki zabiera 15 minut.
plug (also: bung, stop, stopper, spile)

Synonyms (English) for "plug":

plug

Synonyms (Polish) for "pług":

pług

Context sentences for "plug" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was an anomaly, and my self was rooting around for definition and trying to plug in.
Odstawałam od normy. ~~~ A moje 'ja' szukało zdefiniowania próbując się dopasować.
EnglishAnd they thought, "Well, we've got electricity, we'll plug somebody into the wall.
Pomyśleli sobie: "Mamy elektryczność, więc podłączymy kogoś do prądu.
EnglishSo there was 240 volts going through these homemade copper wires, homemade plug.
240 woltów płynęło przez te druty i wtyczkę własnej produkcji.
EnglishYou'd buy that thing, you'd bring it home, you'd plug it in,
Nie zapominajcie, że kiedy wyprodukowano komputer, nie posiadał on oprogramowania.
EnglishWe put a 10-cent digital transponder, a data tag, in the appliance plug.
Umieściliśmy kosztujący 10 centów cyfrowy transponder, odbiornik danych, we wtyczce urządzenia.
EnglishThe appliance's safe operating parameters are embedded into its plug.
Bezpieczne parametry działania danego urządzenia są we wtyczce.
EnglishBefore mixing with the solvent, the powder is a white to off- white compact crystalline plug.
Przed zmieszaniem z rozpuszczalnikiem, proszek jest białą lub białawą, zwartą, krystaliczną masą.
EnglishNow, that is European thinking and together we are going ahead with Mennekes' six-pole plug.
Teraz jest to europejskie podejście, więc razem idziemy naprzód z sześciopinowym wtykiem Mennekes.
EnglishMy dysfunctional self could actually plug in to another self, not my own, and it felt so good.
Moje dysfunkcyjne 'ja' rzeczywiście dostrajało się do innego, cudzego 'ja'. ~~~ To takie miłe uczucie.
EnglishIn 1956, Fischer's former teacher asked his pupil to make a special type of plug.
W 1956 r. były nauczyciel Fischera zwrócił się do swojego niegdysiejszego ucznia o wyprodukowanie specjalnego kołka.
EnglishThere are plug-ins to be able to load in different data sets that NASA's collected over the years.
Istnieją wtyczki pozwalające na załadownie różnych partii danych, które NASA gromadziła przez lata.
EnglishGo to a local vertiport, plug in your destination, delivered almost like a passenger.
Dojeżdżacie do najbliższego heliportu, wybieracie miejsce przeznaczenia, i zostajecie zawiezieni jak pasażerowie.
EnglishI don't know about you, it takes me 15 minutes to change a plug.
Nie wiem jak wam, ale mi zmiana wtyczki zabiera 15 minut.
EnglishManufactured from weather-proof nylon, the small plug had everything needed to ensure a firm grip.
Ów wyprodukowany z odpornego na warunki klimatyczne nylonu element posiada wszystko, co umożliwia pewne mocowanie.
EnglishSo, you know, by being able to write a genome and plug it into an organism, the software, if you will, changes the hardware.
Jeśli stworzysz genom i wsadzisz go do organizmu, oprogramowanie zmieni budowę urządzenia.
EnglishThe Fischer dowel plug developed by Artur Fischer in the 1950s is a much more hygienic and longer-lasting option.
Daleko bardziej higieniczne i trwałe są kołki Fischera, wynalezione w latach 50. przez Artura Fischera.
EnglishIt's really unsatisfactory having plug-in art.
To nie jest zadowalające, gdy sztuka potrzebuje prądu.
EnglishI am glad that we were able to agree in the end and finally plug the loophole for non-approved exports.
Cieszę się, że w końcu jesteśmy w stanie dojść do porozumienia i usunąć wreszcie lukę prawną dla wywozu bez zezwolenia.
EnglishIn fact, right now -- plug it from here, and then plug it in here, and now let's see if it gets my facial expressions.
W zasadzie możemy teraz... podłączamy tutaj...i teraz tutaj, zobaczmy teraz czy odczyta mój wyraz twarzy.
EnglishSo we approve of the Commission's declared intention to plug the loopholes which persist in the relevant legislation.
Pochwalamy więc zdeklarowany przez Komisję zamiar wyeliminowania luk występujących w odpowiednim prawodawstwie.