"PM" translation into Polish

EN

"PM" in Polish

volume_up
PM {noun} [abbreviation]
volume_up
pm {adv.} [abbreviation]
volume_up
PM {pr.n.} [abbreviation]
PL
EN

PM {noun} [abbreviation]

volume_up

Context sentences for "PM" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(The sitting was suspended at 11.50 a.m. pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.15 w czasie głosowania i wznowione o godz.
English(The sitting was suspended at 12.40 p.m. and resumed at 3.00 p.m.)
(Die Sitzung wird um 12.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wiederaufgenommen).
EnglishThe vote will take place today, Tuesday 15 January 2008, at 12 p.m.
Głosowanie odbędzie się dzisiaj, we wtorek, 15 stycznia 2008 r., o godz. 12:00.
EnglishThis new budget line will therefore be included using a token entry (p.m.).
Ta nowa pozycja budżetowa będzie zatem uwzględniona w formie zapisu symbolicznego (p.m.).
EnglishPM: Nadia, I think you've just given us a very different view of Yemen.
PM: Nadia, sądzę, że właśnie pokazałaś nam całkowicie inne oblicze Jemenu.
EnglishPM: Okay, those head shakes are much easier to spot once you know to look for them.
PM: kręcenie głową dużo łatwiej zauważyć, kiedy wiemy, czego szukać.
EnglishWith the agreement of the Council, Question Time can be extended until 7.30 p.m.
Za zgodą Rady tura pytań może zostać przedłużona do godz. 19.30.
Englishfor amendments and joint motions for a resolution, Monday, 10 December at 7 p.m.
termin składania poprawek i wspólnych projektów rezolucji: poniedziałek, 10 grudnia, godz. 19.00.
EnglishThe next item is Question Time (B6-0009/2009) which, exceptionally, will last until 8 p.m.
Następnym punktem jest tura pytań (B6-0009/2009), która wyjątkowo potrwa do godz. 20.00.
EnglishBy 2015 a maximum of 25 micrograms of fine particulate matter (PM2.5) will be permitted.
Do 2015 r. maksymalnie 25 mikrogramów drobnego pyłu zawieszonego (PM2.5) będzie dozwolone.
EnglishIt is also claimed in the British press that you do not turn your phone on after 8 p.m. at night.
W brytyjskiej prasie napisano też, że nie włącza pani telefonu po 8 wieczorem.
English(The sitting was suspended at 1.40 p.m. and resumed at 3 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.40 i wznowione o godzinie 15.00.)
English. – 12 noon (“AM”) Afternoon: 2.30 – 4 p.m. (“PM”)
Sesja poranna (AM): 10.30 – 12.00 Sesja popołudniowa (PM): 14.30 – 16.00
English(The sitting was suspended at 5.15 p.m. pending Question Time and resumed at 5.30 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.15 w oczekiwaniu na turę pytań i wznowione o godz.
EnglishThey are currently entered with debate on Thursday between 3 p.m. and 4 p.m.
Obecnie są one wpisane z debatą na czwartek w godz. 15.00-16.00.
English(The sitting was suspended at 12 noon pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.00 w czasie głosowania i wznowione o godz. 12.05).
English(The sitting was suspended at 11.50 a.m. and resumed at 12.05 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.50 i wznowione o godz 12.05)
English(DE) Mr President, I have been on night duty in hospitals on two occasions, from 9 p.m. until 5 a.m.
(DE) Panie przewodniczący! Byłem na dyżurach w szpitalach dwukrotnie, od godz.
English(The sitting was suspended at 7.50 p.m. and resumed at 9 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.50 i wznowione o godz. 21.00)
English(The sitting was suspended at 1.10 p.m. and resumed at 3.00 p.m.)
(La sesión, suspendida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas)