"pork" translation into Polish

EN

"pork" in Polish

EN pork
volume_up
{noun}

Among the traditional dishes are marinated eel, blood sausage and sauerkraut stew with pork.
Tradycyjne dania to między innymi marynowany węgorz, kaszanka oraz kapusta kiszona duszona z wieprzowiną.
Some of you would eat it if it's pork, but not beef.
Niektórzy z was zjedliby to jeśli to wieprzowina, ale nie wołowina.
Some of you would eat it if it's beef, but not pork.
Inni zjedliby jeśli to wołowina, ale nie wieprzowina.
pork

Synonyms (English) for "pork":

pork

Context sentences for "pork" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe meat sector that is having the most difficult time is currently the pork sector.
Obecnie sektor trzody chlewnej przeżywa największe trudności spośród wszystkich sektorów produkcji mięsa.
EnglishMany MEPs are concentrating on pet projects and pork-barrel spending.
Wielu posłów skupia się na swoich ukochanych projektach i kosztownym pozyskiwaniu lokalnych wyborców.
EnglishNASA, for example, serves thermal-stabilized sweet-and-sour pork on its shuttle menu for its astronauts.
Na przykład NASA serwuje stabilizowaną termicznie wieprzowinę na słodko-kwaśno na pokładzie promów kosmicznych.
EnglishI myself am not sure I would be able to swallow a pork chop from a cloned pig or milk from a cloned cow.
Sam nie jestem pewien, czy przełknąłbym kotleta pochodzącego od klonowanej świni, czy mleko od klonowanej krowy.
EnglishDespite the controls in place, a high level of dioxin was intersected by the time it had reached the pork meat.
Pomimo istnienia środków kontroli, wysoki poziom dioksyn stwierdzono, zanim dioksyny znalazły się w mięsie wieprzowym.
EnglishIt is American pork-barrel politics - special pleading for sectoral interests - brought into the European Parliament.
To amerykańscy politycy schlebiający wyborcom - szczególnie broniący interesów sektorowych - przynieśli to do Parlamentu Europejskiego.
EnglishEat your moo shoo pork by the way.
EnglishThe commercial sector is already rubbing its hands, dreaming of 'healthy' cloned pork enriched with Omega 3 fatty acids.
Przedstawiciele sektora komercyjnego już zacierają ręce, marząc o "zdrowej” sklonowanej wieprzowinie wzbogaconej o kwasy tłuszczowe Omega 3.
EnglishDo you like pork?
EnglishThis is a cigar, and basically it's a Cuban cigar made out of a Cuban pork sandwich, so we take these spices that go into the pork shoulder, we fashion that into ash.
To jest cygaro, kubańskie cygaro wykonane z z kanapki wieprzowej. ~~~ Z przypraw do polędwicy wieprzowej otrzymujemy popiół.
EnglishVideo: Homer Simpson: We have a tennis court, a swimming pool, a screening room -- You mean if I want pork chops, even in the middle of the night, your guy will fry them up?
Wideo: Mamy kort tenisowy, basen, kino -- Jeżeli zażyczę sobie kotlety, nawet w środku nocy, to wasz facet mi je usmaży?
EnglishSo, the goal is not to go to pork rinds and bacon and sausages -- these are not health foods -- but to go from "bad carbs" to what are called "good carbs."
Więc celem nie jest jedzenie skórki wieprzowej, bekonu i kiełbasek -- to nie jest zdrowe jedzenie -- ale pójść ze "złych cukrów" w tak zwane "dobre cukry".
EnglishI would also like to take this opportunity to ask for the activation of the market measures applicable to pork, export refunds and private storage.
Chciałabym również skorzystać z tej możliwości, by zwrócić się o uruchomienie środków rynkowych w odniesieniu do trzody chlewnej: refundacji wywozowych i prywatnego składowania.