EN

to pour [poured|poured] {verb}

volume_up
to pour (also: to slop, to pour into)
Pour the contents into a drinking glass.
Wlać zawartość pojemnika do szklanki.
The drops should be poured in a spoon or diluted in water, and taken orally.
Krople należy wlać na łyżkę lub rozcieńczyć w wodzie i przyjąć doustnie.
Then I said I would pour out my wrath upon them in the wilderness, to consume them.
Sabaty też moje bardzo zgwałcili; prztożem mówił, iż wleję popędliwość moję na nich na pus zczy, abym ich wygubił.
to pour (also: to douse, to pour over)
Or who can pour out the bottles of heaven,.
a co się leje z nieba, któż uspokoi?
nalać wody do szklanki
It's very simple: pour it from an expensive bottle.
To bardzo proste: nalej go z drogiej butelki.
And utter a parable unto the rebellious house, and say unto them, Thus saith the Lord Jehovah, Set on the caldron, set it on, and also pour water into it:
A rzecz przez przypowieść do tego domu odpornego, podobieństwo mówiąc do nich: Tak mówi panujący Pan: Przystaw ten garniec, przystaw, a nalej weń wody;
Slowly and carefully pour the solution from the bottle into the dosing cup until it reaches the prescribed amount.
Roztwór z butelki nalewać powoli i ostrożnie do miarki dozującej aż osiągnie przepisaną ilość.
And then literally, you now pour on a monomer.
I teraz dosłownie, nalewa się monomer.
You don't pour poison in your milk by mistake.
Nie nalewasz trucizny do swojego mleka przez pomyłkę.
Do not pour water into the suspension!
Nie dolewać wody do zawiesiny!
President Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
Panie przewodniczący Barroso, rolą komisarza nie jest dolewanie oliwy do ognia.
Instead of solving the problems, we are pouring petrol onto the fire.
Zamiast rozwiązywać problemy, dolewamy oliwy do ognia.
To punish her, her husband poured acid over her.
By ją ukarać, mąż oblał ją kwasem.
to pour (also: to flow, to stream)
to pour (also: to add, to put)
volume_up
nasypać {pf. v.} (wsypać)
to pour (also: to rain)
to pour (also: to add, to put)
volume_up
nasypywać {ipf. v.} (wsypać)
to pour
Pour the granules completely into the large bottle with the suspension fluid.
Przesypać cały granulat do dużej butelki z rozpuszczalnikiem w celu przygotowania zawiesiny.

Context sentences for "to pour" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPresident Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
Panie przewodniczący Barroso, rolą komisarza nie jest dolewanie oliwy do ognia.
EnglishPour out thine indignation upon them, And let the fierceness of thine anger overtake them.
Niech się zaćmią oczy ich, aby nie widzieli, a biodra ich niech się zawżdy chwieją.
EnglishTrust in him at all times, ye people; Pour out your heart before him: God is a refuge for us.
W Bogu wybawienie moje, i chwała moja skała mocy mojej; nadzieja moja jest w Bogu.
EnglishOnly ye shall not eat the blood; thou shalt pour it out upon the earth as water.
Krwi tylko jeść nie będziecie, na ziemię wylejecie ją, jako wodę.
EnglishThis is even more important as they are trying to pour oil on troubled waters.
Jest to o tyle ważne, że państwa te próbują załagodzić atmosferę.
EnglishWell, basically, we dam it, we pollute it, we pour in pesticides, weedicides, fungicides.
Budujemy tamy, zanieczyszczamy, wlewamy do niej pestycydy, środki chwasto i grzybobójcze.
EnglishPour the MAM and SSCS into separate developing tanks to a depth of approximately 0.5 cm.
Kolumny chromatograficzne napełnić przygotowanymi roztworami MAM i SSCS na wysokość 0, 5 cm.
EnglishOnly thou shalt not eat the blood thereof; thou shalt pour it out upon the ground as water.
Tylko krwi jego nie będziesz jadł; na ziemię wylejesz ją, jako wodę.
EnglishAnd I will pour my wrath upon Sin, the stronghold of Egypt; and I will cut off the multitude of No.
Wyleję też popędliwość moję na Syn, obronne miejsce Egipskie, a wytracę mnóstwo z No.
EnglishThat is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
Dlatego z tym większym bólem muszę wyrazić swoją krytykę.
EnglishThou shalt part it in pieces, and pour oil thereon: it is a meal-offering.
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.
Englishand also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my Spirit.
Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w one dni Ducha mego.
EnglishPour a little water into a glass or cup, and hold it under the nozzle.
Przygotować szklankę lub filiżankę z niewielką ilością wody.
EnglishWithout them, all the funds that Europe can pour into the Member States will be pointless.
Bez nich wszystkie fundusze, które Europa może przekazać do państw członkowskich okażą się bezużyteczne.
EnglishAnd the student has trained this robot to pour this water into a glass.
Student nauczył tego robota nalewania wody do szklanki.
EnglishThen I said I would pour out my wrath upon them, to accomplish my anger against them in the wilderness.
I rzekłem: Wyleję popędliwość moję na nich, abym wyko nał gniew swój na nich na tej puszczy.
EnglishIt is not enough simply to pour money into the system.
Nie wystarczy po prostu wtłoczenie pewnych kwot pieniędzy do systemu.
EnglishThen I said I would pour out my wrath upon them in the wilderness, to consume them.
Sabaty też moje bardzo zgwałcili; prztożem mówił, iż wleję popędliwość moję na nich na pus zczy, abym ich wygubił.
EnglishBut as you yourself have said: travailler plus pour gagner plus.
Ale jak pan sam zauważył: travailler plus pour gagner plus.
EnglishAnd he cast it into the pot; and he said, Pour out for the people, that they may eat.
I jedli, i nie było nic więcej złego w garncu.