"to pretend" translation into Polish

EN

"to pretend" in Polish

EN to pretend
volume_up
[pretended|pretended] {verb}

to pretend (also: to feign, to simulate, to sham, to fake)
volume_up
udać {pf. v.}
Let's pretend that our government supported an oil-based economy, while discouraging more sustainable forms of energy, knowing all the while that the result would be pollution, war and rising costs.
Udajmy, że nasz rząd wspierał przemysł oparty na ropie, zniechęcając do odnawialnych form energii, wiedząc, że rezultatem będą zanieczyszczenia, wojna i rosnące koszty.
to pretend
to pretend
We cannot pretend that the European Constitution was not rejected by the French and the Dutch.
Nie możemy udawać, że Francuzi i Holendrzy nie odrzucili konstytucji europejskiej.
The European Parliament cannot pretend to be immune from this.
Parlament Europejski nie może udawać, że jest na to głuchy.
We cannot close our eyes and pretend that it is not a problem.
Nie możemy zamykać oczu i udawać, że to nie problem.
to pretend (also: to make believe)
to pretend
volume_up
poudawać {pf. v.}

Context sentences for "to pretend" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSix weeks they had all people in the banking industry pretend a pandemic was underway.
Przez 6 tygodni wszyscy pracownicy sektora bankowego udawali, że wybuchła pandemia.
EnglishThis is a problem for firms during a crisis, and we cannot pretend otherwise.
To jest problem dla firm w czasach kryzysu, nie ma co tego ukrywać.
EnglishIf that is the case, let us not pretend it is to do with an improvement in human rights.
Jeśli to prawda, to nie udawajmy, że chodzi nam o poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka.
EnglishThey strangled her, threw her into the bath and tried to pretend it was suicide.
Wsadzili ją do wanny i próbowali upozorować samobójstwo.
EnglishWhen you’re learning a foreign language, you do frequently have to “pretend” after all.
Podczas nauki języka obcego często musimy robić coś „na niby“.
EnglishHowever, under the influence of realpolitik, European politicians still pretend not to notice it.
Pod wpływem zasad realpolitik politycy europejscy nadal jednak udają, że jej nie dostrzegają.
EnglishWe also pretend that the coming elections will be crucial.
Udajemy także, że nadchodzące wybory będą miały decydujące znaczenie.
EnglishThe leaders of European states pretend that nothing is going on.
Przywódcy państw europejskich udają, że nic się nie dzieje.
EnglishTo pretend they're not a mess when they are a mess.
Żeby udawali, że wszystko jest w porządku, kiedy w środku czują chaos.
EnglishDo you know how much of us all pretend to be somebody we're not?
Czy wiecie ilu z nas próbuje być kimś kim nie jesteśmy?
EnglishTrying desperately to pretend that I was something good... but somehow deep down inside knowing you`re not.
Próbujący desperacko udowodnić, że jest się czymś dobrym... ale gdzieś głęboko wewnątrz, wiesz że nie.
EnglishThey pretend they have changed but they clearly have not.
Udają, że się zmienili, lecz nic z tych rzeczy.
EnglishNow I don't pretend to have any Irish, but in Kerry they were often known as "Ainmhide na seolta," the monster with the sails.
Wpływ rekinów na przybrzeżne społeczności uwidoczniony jest w języku.
EnglishLet us not pretend that the parliamentary right of initiative has always been as significant in the national parliaments.
Nie udawajmy, że parlamentarne prawo inicjatywy było zawsze tak istotne w parlamentach krajowych.
EnglishI don't pretend to understand what's going on here."
Nie staram się nawet zrozumieć, co się tu dzieje".
EnglishThe situation is difficult; we have said it honestly from the beginning and we do not pretend the situation is a rosy one.
Sytuacja jest trudna; od samego początku szczerze o tym mówiliśmy i nie udajemy, że jest różowo.
EnglishThis work accounts for up to one third of GDP in European countries, and yet we always pretend it does not exist.
Praca ta stanowi około jedną trzecią PKB w państwach europejskich, a mimo to zawsze udajemy, że nie istnieje.
EnglishAnd then I was trying to pretend I was like a Valley girl.
Postanowiłem, że będę udawał ciemniaka.
EnglishBecause while you pretend to be concerned about foreign workers, European workers are being excluded from the picture.
Udając bowiem, że troszczymy się o zagranicznych pracowników, wykluczamy z tego pracowników europejskich.
EnglishI find it more than cynical that those same people stand up and pretend they have a monopoly on ethics and morals.
Moim zdaniem to nader cyniczne, że ci sami ludzie zachowują się, jak gdyby mieli monopol na etykę i moralność.