"proper instructions" translation into Polish

EN

"proper instructions" in Polish

See the example sentences for the use of "proper instructions" in context.

Similar translations for "proper instructions" in Polish

proper adjective
instructions noun
instruction noun
to instruct verb

Context sentences for "proper instructions" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInstructions for proper use Myozyme is given through a drip into a vein (by intravenous infusion).
Instrukcja właściwego użycia Lek Myozyme podaje się w kroplówce (infuzji dożylnej).
EnglishInstructions for proper use The usual dose of INTELENCE is two tablets twice a day.
Instrukcja właściwego stosowania Zazwyczaj stosowana dawka leku INTELENCE to dwie tabletki, dwa razy na dobę.
EnglishInstructions for proper use Cerezyme is given through a drip into a vein (by intravenous infusion).
Instrukcja właściwego użycia Lek Cerezyme podaje się w kroplówce do żyły (w infuzji dożylnej).
EnglishYour doctor will give you instructions for proper dosage.
Właściwe dawkowanie powinien ustalić i zalecić lekarz.
EnglishInstructions for proper use Your doctor, nurse or pharmacist should instruct you in the proper use of your inhaler.
Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni poinstruować pacjenta, jak właściwie stosować lek.
EnglishInstructions for proper use Your doctor, nurse or pharmacist should instruct you in the proper use of your inhaler.
Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni poinstruować pacjenta, jak właściwie stosować aparat do inhalacji.
EnglishYour doctor will give you instructions for proper dosage.
EnglishInstructions for proper use Your doctor, nurse or pharmacist should instruct you in the proper use of your inhaler.
Instrukcja użycia inhalatora Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni poinstruować pacjenta, jak właściwie stosować lek.
EnglishInstructions for proper use
EnglishUsing the pen, injection of Puregon can be carried out by the patient, provided that proper instructions are given by the physician.
Wstrzyknięcia preparatu Puregon za pomocą pena mogą być wykonane przez pacjenta, pod warunkiem uzyskania odpowiednich instrukcji od lekarza.
EnglishSubcutaneous injection of Puregon may be carried out by patient or partner, provided that proper instructions are given by the physician.
Podskórne wstrzyknięcia preparatu Puregon mogą być wykonane samodzielnie przez pacjentów lub ich partnerów, jeżeli lekarz udzieli odpowiednich wskazówek.
EnglishSubcutaneous injection of Fertavid may be carried out by patient or partner, provided that proper instructions are given by the physician.
Podskórne wstrzyknięcia produktu Fertavid mogą być wykonane samodzielnie przez pacjentów lub ich partnerów, jeżeli lekarz udzieli odpowiednich wskazówek.
EnglishUsing the pen injector, injection of Fertavid can be carried out by the patient, provided that proper instructions are given by the physician.
Wstrzyknięcia produktu Fertavid za pomocą wstrzykiwacza pen mogą być wykonane przez pacjenta, pod warunkiem uzyskania odpowiednich instrukcji od lekarza.

Other dictionary words

English
  • proper instructions

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Indonesian dictionary.