"proper investigation" translation into Polish

EN

"proper investigation" in Polish

See the example sentences for the use of "proper investigation" in context.

Similar translations for "proper investigation" in Polish

proper adjective
investigation noun
Investigation noun

Context sentences for "proper investigation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst of all, we keep calling on Russia to ensure a proper investigation.
Przede wszystkim nieustannie wzywamy Rosję do zapewnienia odpowiedniego dochodzenia.
EnglishHe also called for a transparent and proper investigation of the events.
Wezwał również do przeprowadzenia przejrzystego i prawidłowego postępowania wyjaśniającego w sprawie zajść.
EnglishIt is good that a proper investigation is being carried out at EU level into how a tax like this could work.
Dobrze się dzieje, że na szczeblu UE prowadzone jest stosowne badanie dotyczące sposobu, w jaki podatek tego typu mógłby funkcjonować.
EnglishWe expect nothing less from the forthcoming Polish Presidency than a proper investigation to establish the truth about these serious allegations.
Oczekujemy od zbliżającej się polskiej prezydencji przeprowadzenia rzetelnego dochodzenia w celu ustalenia prawdy w kwestii tych poważnych zarzutów.

Other dictionary words

English
  • proper investigation

Have a look at the English-French dictionary by bab.la.