"proper operation" translation into Polish

EN

"proper operation" in Polish

See the example sentences for the use of "proper operation" in context.

Similar translations for "proper operation" in Polish

proper adjective
operation noun

Context sentences for "proper operation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSimple and clear legal provisions are essential to their proper operation.
Zasadnicze znaczenie dla ich prawidłowego funkcjonowania mają także proste i jasne przepisy prawa.
EnglishThe proper operation of a European Information Centre will depend on the Member States' mutual trust.
Właściwe działanie Europejskiego Centrum Informacji będzie zależało od wzajemnego zaufania państw członkowskich.
EnglishThe effectiveness of the actions taken against security threats and challenges depends on the proper coordination and operation of these three strands.
Od skoordynowanego działania i sprawnej współpracy tych filarów zależy skuteczność działań podejmowanych w obliczu zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa.
EnglishMoreover, we can see that effective application of the legislation and actual redress mechanisms are of crucial importance for the proper operation of the market.
Co więcej można zauważyć że skuteczne egzekwowanie przepisów i dochodzenie roszczeń mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rynków.
EnglishDifficulties relating to the recovery of cross-border debts hinder the free movement of payment orders within the Union and impact negatively on the proper operation of the internal market.
Problemy ze ściąganiem długów zagranicznych stanowią przeszkodę w swobodnym przepływie nakazów zapłaty w Unii oraz utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Other dictionary words

English
  • proper operation

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.