"properly before" translation into Polish

EN

"properly before" in Polish

See the example sentences for the use of "properly before" in context.

Similar translations for "properly before" in Polish

properly adverb
proper adjective
before adverb
before conjunction
Polish
before preposition

Context sentences for "properly before" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou must check that your insulin pen is working properly before you inject the first dose.
Przed wstrzyknięciem pierwszej dawki insuliny, należy sprawdzić czy wstrzykiwacz działa prawidłowo.
EnglishYour doctor should run tests to check your kidneys and liver are working properly, before and during your treatment.
Aby ocenić prawidłowość czynności nerek i wątroby, lekarz powinien zalecić przeprowadzenie badań przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia.
EnglishYour doctor will run tests to check that your heart is working properly before and during your treatment with Tyverb.
Przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie stosowania leku Tyverb lekarz przeprowadzi badania oceniające czy czynność serca jest prawidłowa.
EnglishYour doctor will run tests to check that your liver is working properly before and during your treatment with Tyverb.
Przed rozpoczęciem leczenia i podczas stosowania leku Tyverb lekarz zaleci przeprowadzenie badań oceniających czy czynność wątroby jest prawidłowa.
EnglishYour doctor will take blood tests to check that your liver is working properly, before and during treatment with Sitaxentan sodium.
Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia sitaksentanem sodu lekarz będzie wykonywał badanie krwi, aby sprawdzić, czy czynność wątroby jest prawidłowa.
EnglishThis is the reason that the Socialist Group were against having this item as an urgency now because we believed it should have been properly discussed in committee before.
To dlatego Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim była przeciwna potraktowaniu tego punktu jako sprawy pilnej: uznaliśmy, że najpierw należało ją właściwie przedyskutować w komisji.

Other dictionary words

English
  • properly before

In the Esperanto-English dictionary you will find more translations.