"properly prepared" translation into Polish

EN

"properly prepared" in Polish

See the example sentences for the use of "properly prepared" in context.

Similar translations for "properly prepared" in Polish

properly adverb
proper adjective
prepared adjective
to prepare verb

Context sentences for "properly prepared" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf the ground is not properly prepared, there will be no harvest.
Jeżeli grunt nie jest dobrze przygotowany, nie będzie żadnych plonów.
EnglishIt is important to make schools and families aware of the efforts to promote properly prepared, good quality food.
Troska o żywność dobrej jakości i właściwie przyrządzoną musi być widoczna w naszych rodzinach i w szkołach, które powinny zwracać uwagę młodzieży na zdrowy styl życia.
EnglishAlthough I believe that these programmes must be implemented as soon as possible, and operate as efficiently as possible, they need to be prepared properly.
Choć uważam, że programy te należy wdrożyć jak najszybciej i zarządzać nimi w możliwie najbardziej efektywny sposób, to muszą zostać one odpowiednio przygotowane.
EnglishOn the new initiative of three EU Member States - Austria, Finland and Sweden - a draft was submitted, which was properly prepared by the Council and issued as a framework convention.
Z inicjatywy trzech państw członkowskich UE - Austrii, Finlandii i Szwecji - złożony został odpowiednio przygotowany przez Radę projekt wydany jako konwencja ramowa.
EnglishThis is a document which, if properly prepared based on a comprehensive, systematic approach, could act as a mechanism for monitoring and streamlining the evolution of EU law.
Jest to dokument, który - jeżeli został właściwie opracowany w oparciu o kompleksowe podejście systemowe - może służyć jako instrument monitorowania i usprawniania rozwoju prawa UE.

Other dictionary words

English
  • properly prepared

Search for more words in the Swahili-English dictionary.