"property policy" translation into Polish

EN

"property policy" in Polish

See the example sentences for the use of "property policy" in context.

Similar translations for "property policy" in Polish

property noun
property adjective
policy noun

Context sentences for "property policy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe also agree on the property policy, and concur that it should be a long-term policy.
Podzielamy również pogląd dotyczący polityki w zakresie nieruchomości i zgadzamy się co do tego, że powinna to być polityka długofalowa.
EnglishIt is the last budget in which we could collect a lot of money together for investment, particularly in Parliament's property policy.
To ostatni budżet, w którym moglibyśmy zebrać razem wiele pieniędzy na inwestycje, szczególnie w politykę dotyczącą nieruchomości Parlamentu.
EnglishHis advice has been valuable and I must say that also the lines of command in the matter of property policy at the Commission are very clear.
Jego porady są cenne i muszę powiedzieć, że również podział kompetencji w kwestii polityki nieruchomościowej w Komisji jest bardzo czytelny.
EnglishHowever, we must also consider and set effective parameters for a property policy, including maintenance and environmental protection costs.
Jednakże musimy również rozważyć i ustanowić skuteczne parametry polityki dotyczącej nieruchomości, w tym utrzymania i kosztów ochrony środowiska.
EnglishThe definition of property policy falls within the competence of the Personnel and Administration DG under the authority of the Vice-President in charge of administration.
Nakreślanie polityki w dziedzinie nieruchomości leży w zakresie kompetencji DG ds. Personelu i Administracji, podległej wiceprzewodniczącemu właściwemu do spraw administracji.

Other dictionary words

English
  • property policy

More translations in the German-English dictionary.