"prophecy" translation into Polish

EN

"prophecy" in Polish

EN prophecy
volume_up
{noun}

1. general

In my view, what has happened is a self-fulfilling prophecy.
Moim zdaniem to, co się wydarzyło, to samospełniająca się przepowiednia.
To samospełniająca się przepowiednia.
If the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
Jeżeli czarne przepowiednie się sprawdzą, to cynicy powiedzą: a nie mówiliśmy?

2. religion

prophecy
And I discerned, and, lo, God had not sent him; but he pronounced this prophecy against me: and Tobiah and Sanballat had hired him.
I poznałem, że go Bóg nie posłał ale proroctwo mówił przeciwko mnie, bo go Tobijasz i Sanballat byli przenajęli.
And having gifts differing according to the grace that was given to us, whether prophecy, [let us prophesy] according to the proportion of our faith;
Mając tedy różne dary według łaski, która nam jest dana; jeźli proroctwo, niech będzie według sznuru wiary;
But actually, with this theory, we find that the forces of nature do seem to unify together, back at the Big Bang -- absolutely beautiful prophecy.
. ~~~ Absolutnie piękne proroctwo.

Synonyms (English) for "prophecy":

prophecy

Context sentences for "prophecy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey're prophecy for the kind of seismic, terrestrial effects of the math that we're making.
Są zapowiedzią pewnych sejsmicznych, lądowych efektów matematyki, którą tworzymy.
EnglishSome of the comments sometimes have a self-fulfilling prophecy effect.
Część uwag może stać się samospełniającymi się przepowiedniami.
EnglishAnd in that light, you go back and you look at Michael Najjar's photographs, and you realize that they're not metaphor, they're prophecy.
Z tą myślą można się cofnąć do fotografii Michaela Najjara po to, żeby zdać sobie sprawę, że nie one są metaforą, tylko zapowiedzią.
EnglishHad we relied on this, we would ourselves have played a part in bringing about this clash of civilizations as part of a self-fulfilling prophecy.
Gdybyśmy na tym polegali, sami odegralibyśmy rolę w doprowadzeniu do tego starcia cywilizacji, w ramach samospełniającej się przepowiedni.
EnglishAnd I believe, personally, that we're on the verge and that, with the presence and help of people like you here, we can bring about the prophecy of Isaiah.
Osobiście wierzę, że dzięki obecności i pomocy takich ludzi jak wy jesteśmy u progu wypełnienia się przepowiedni proroka Izajasza.
Englishand to another workings of miracles; and to another prophecy; and to another discernings of spirits; to another [divers] kinds of tongues; and to another the interpretation of tongues:
A drugiemu rozmaite języki, a drugiemu wykładanie języków.