"prophet Mohammed" translation into Polish

EN

"prophet Mohammed" in Polish

See the example sentences for the use of "prophet Mohammed" in context.

Similar translations for "prophet Mohammed" in Polish

prophet noun
Mohammed noun
Polish

Context sentences for "prophet Mohammed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe measure was taken to prevent people from learning about alleged insulting remarks on Islam or the prophet Mohammed.
Podjęto ten krok, aby przeszkodzić obywatelom w zdobywaniu wiedzy na temat domniemanych obelg wobec Islamu i proroka Mahometa.
EnglishWe stood firm in this House with regard to the reaction provoked by depictions of the Prophet Mohammed in Danish newspapers.
W tej Izbie trwaliśmy przy swoim zdaniu w kontekście reakcji wywołanych przedstawieniem proroka Mahometa w duńskiej prasie.
EnglishI remember the demonstrations in London that coincided with the publication of cartoons in Denmark depicting the prophet Mohammed.
Pamiętam demonstracje w Londynie, które towarzyszyły publikacji w Danii rysunków satyrycznych przedstawiających proroka Mahometa.
EnglishThey prescribe life imprisonment for desecration of the Qur'an and the death sentence for derogatory remarks about Islam and the Prophet Mohammed.
Przewidują dożywotnią karę więzienia za zbezczeszczenie Koranu i karę śmierci za uwłaczające wypowiedzi na temat islamu i proroka Mahometa.
EnglishJust recently, as some of my fellow Members have already mentioned, the Christian, Asia Bibi, has been sentenced to death for supposedly having insulted the prophet Mohammed.
Całkiem niedawno, jak już wspomnieli niektórzy koledzy posłowie, chrześcijanka Asia Bibi skazana została na śmierć za rzekomą obrazę proroka Mahometa.

Other dictionary words

English
  • prophet Mohammed

Translations into more languages in the bab.la English-Czech dictionary.