"prophylactic treatment" translation into Polish

EN

"prophylactic treatment" in Polish

See the example sentences for the use of "prophylactic treatment" in context.

Context sentences for "prophylactic treatment" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn case of prophylactic treatment, a maximum duration of treatment of 7 consecutive days is sufficient.
W przypadku stosowania profilaktycznego, wystarczająca jest terapia trwająca maksymalnie 7 kolejnych dni.
EnglishIn case of prophylactic treatment, a maximum duration of treatment of 7 consecutive days is sufficient.
W przypadku stosowania profilaktycznego, wystarczające jest leczenie trwające maksymalnie 7 kolejnych dni.
EnglishHowever, prophylactic treatment should be recommended only for patients at high risk, see SPC for detailed proposal.
Jednak leczenie zapobiegawcze należy zalecać jedynie pacjentom z grup wysokiego ryzyka – szczegółowa propozycja znajduje się w ChPL.
EnglishPosology Clinical treatment guidelines should be considered as regards the need for prophylactic treatment against postoperative nausea and vomiting (PONV).
Dawkowanie Należy rozważyć wytyczne leczenia klinicznego w odniesieniu do potrzeby profilaktycznego leczenia nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych.

Other dictionary words

English
  • prophylactic treatment

Search for more words in the Czech-English dictionary.